Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen gaat op twee momenten van kracht

03-10-2023

Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen gaat op twee momenten van kracht

Het in werking treden van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) verloopt op twee momenten. Op 1 januari 2024 treedt de wet in werking voor nieuwbouw, maar pas vanaf 1 juli 2024 gaat de wet ook gelden bij verbouwactiviteiten. Reden van deze gefaseerde inwerkingtreding is dat de voorkeur uitgaat naar een zo ‘zacht mogelijke landing’. 

Demissionair minister Hugo de Jonge van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening streefde naar een gelijktijdige inwerkingtreding van de Wkb en de Omgevingswet. Terwijl de Eerste Kamer een motie had aangenomen om de invoering van de Wkb op te schorten. Ook Bouwend Nederland gaf aan dat een latere inwerkingtreding voor verbouwprojecten voordelen kan opleveren, met name voor kleinere aannemers.

Soepeler overgang
Het splitsen van deze twee type werkzaamheden zou kunnen helpen bij een soepelere overgang en het oplossen van eventuele problemen bij gemeenten. Volgens vele insiders is het belangrijkste argument echter de beschikbaarheid van de kwaliteitsborgers. Een latere start voor verbouwprojecten kan volgens Bouwend Nederland het vertrouwen vergroten en het risico op stagnatie in de bouw verminderen.

Voldoende kwaliteitsborgers
Omdat de minister een ongestoorde voortgang in de bouwsector erg belangrijk vindt, heeft hij daarom besloten om deze ‘zachtere landing’ voor verbouwactiviteiten te ondersteunen. Dit resulteerde in de invoering van de Wkb voor nieuwbouw op 1 januari 2024, terwijl die voor verbouwactiviteiten pas op 1 juli 2024 ingaat. Dat wil zeggen; als op basis van onafhankelijke toetsing duidelijk is dat er voldoende kwaliteitsborgers beschikbaar zijn. Ook mogen er geen andere signalen zijn die belemmerend werken. Tot de datum van 1 juli 2024 zullen gemeenten vergunningplichtige verbouwactiviteiten dus nog in behandeling blijven nemen.