SignTechniek (voorheen: Lichtreclame)

Home » Erkennen » SignTechniek (voorheen: Lichtreclame)

Erkennen voor SignTechniek (voorheen: Lichtreclame)


U wilt een erkenning op het vakgebied van SignTechniek. Voor een erkenning moet u voldoen aan bepaalde vakbekwaamheidseisen. Voldoet u aan de eisen, vraag dan een erkenning bij ons aan. InstallQ wijst u de weg met een stappenplan.

Inhoud regeling
De erkenningsregeling SignTechniek legt zich toe op een breed veld van activiteiten rondom interne en externe visuele communicatie-uitingen (verlicht en onverlicht). Als installatiebedrijf in SignTechniek houdt u zich op een duurzame manier bezig met ontwerp, techniek, installatie, constructie, toelevering en onderhoud van verlichte en onverlichte signing. Op basis van uw werktuigbouwkundige, elektrotechnische en grafische kennis adviseert u opdrachtgevers. U vertaalt wensen en ontwerpen naar de juiste oplossingen, specificaties en materiaalkeuzes.

Doel van de regeling
Met een erkenningsbewijs toont u aan te kunnen werken op kwalitatief goed niveau. Uw technisch personeel is aantoonbaar deskundig op het gebied van SignTechniek. Eens in de zoveel tijd vinden kwaliteitscontroles plaats door onafhankelijke beoordelingsbedrijven en InstallQ. Dit geeft een gegrond vertrouwen bij (potentiële) opdrachtgevers.

  Erkenningsregeling

  Vakbekwaamheidseisen
  Elk installatiebedrijf dat met een erkenning voor SignTechniek aan de slag wil, moet aan bepaalde vakbekwaamheidseisen voldoen. Vakmanschap Techniek heeft in samenwerking met de branche examens ontwikkeld die aansluiten op onze erkenningsregeling.
  Met het profiel Werkverantwoordelijke Signtechniek kunt u een erkenning bij ons aanvragen. Aanmelden hiervoor kan bij Vakmanschap Signtechniek.

  Kosten erkenningsregeling

  Voor de erkenningsregeling SignTechniek zijn eenmalige en jaarlijkse kosten van toepassing. Raadpleeg hier het kostenoverzicht.

  In 5 stappen naar uw erkenning

  1. U behoort ten minste te voldoen aan de regeling en vakbekwaamheidseisen op uw vakgebied. Ook dient u te beschikken over de voorgeschreven gereedschappen, normen en eventuele handboeken.

  2. Start de aanvraagprocedure via de blauwe button 'Aanvraag inschrijving bij InstallQ' hierboven. Bent u al reeds ingeschreven bij InstallQ, dan kunt u deze aanvraag doen via "MijnInstallQ"portaal. Doormiddel van het downloaden van het aanvraagformulier en deze samen met uw diploma's te uploaden in uw portaal.

  3. U ontvangt een mail met het verzoek een nog een aantal documenten te uploaden. Hiervoor ontvangt u een éénmalig te gebruiken link.

  4. Als uw aanvraag door het secretariaat in behandeling is genomen, ontvangt u hiervan een bevestigingsmail en neemt een van de buitendienstmedewerkers contact met u op voor het maken van een afspraak voor een bedrijfsbezoek.

  5. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, wordt de erkenning verleend, ontvangt u een factuur en wordt u ingeschreven in de kwaliteitsregisters EchteInstallateur.nl en CentraalRegisterTechniek.nl.

  Lees hier over de voordelen van een erkenning via InstallQ.

  Nieuws

  BRL1201 Bliksembeveiliging bindend verklaard

  Op 1 april 2024 heeft het Bestuur van InstallQ de herziene versie van de BRL1201 ‘BliksemVeilig systeemcertificaat voor het ontwerpen, leveren, installeren, beheren, onderhouden en inspecteren van bliksembeveiligingsinstallaties’ bindend verklaard. Nieuwe certificaathouders moeten per deze datum voldoen aan de eisen van deze nieuwe versie. Bestaande certificaathouders kunnen vanaf dit moment werken met deze nieuwe versie en moeten uiterlijk 1 januari 2026 over een certificaat op basis van deze nieuwe versie beschikken.

  Verdiep je kennis tijdens de Meetmiddagen Elektrotechniek

  Meten is een cruciaal onderdeel van elektrotechniek. In deze praktijkbijeenkomst gaat u zelf aan de slag. We kozen er dit jaar voor om de sessie over zonnestroomsystemen die we in 2023 organiseerden, nogmaals te herhalen. Daarnaast starten we met een praktijkmeetmiddag voor NEN 1010. Daarin attenderen we u op de normen en regelgeving rondom meten. Ook praten we u bij over de nieuwste ontwikkelingen binnen de elektrotechniek.

  Per 1 januari vervallen oude EVI-regelingen voor Warmtepomp en Lichtreclame

  Op 1 januari zijn de voormalige erkenningsregelingen EVI Warmtepompen en EVI Lichtreclame vervallen. De regelingen zijn vervangen voor respectievelijk de InstallQ Erkenningsregeling Warmtepomp: bovengronds en de Erkenningsregeling SignTechniek.

  Bindend verklaard en beschikbaar: Erkenningsregeling SignTechniek

  Per 18 mei 2022 is de erkenningsregeling SignTechniek bindend verklaard door het bestuur van InstallQ en daarmee van kracht. De erkenning behandelt de eisen aan het adviseren, ontwerpen, vervaardigen, installeren, herstellen, beheren en onderhouden van signtechniek.