Opgericht: platform voor koeltechniek

03-11-2020

Opgericht: platform voor koeltechniek

Koeltechnische installaties gebruiken steeds vaker natuurlijke koudemiddelen. Om installateurs en eindgebruikers hierover beter te informeren, is een nieuw platform opgericht.

Het nieuwe platform en beleidsorgaan netwerkkoudeklimaat.nl is voor gebruikers en aanbieders van koude- en klimaattechnische installaties. De site is opgericht door de stichting Netwerk Koude- en Klimaattechniek. De stichting gaat de veiligheid en kwaliteit van koeltechnische systemen controleren. Koelinstallaties gebruiken steeds vaker natuurlijke koudemiddelen, zoals ammoniak, CO2 en brandbare koudemiddelen. Hierdoor groeit de noodzaak om installateurs en eindgebruikers beter te informeren over de risico’s die deze koudemiddelen met zich meebrengen.

Samenwerking met InstallQ
Het Netwerk Koude- en Klimaattechniek werkt samen met InstallQ. InstallQ ziet toe op de eisen aan vakbekwaamheid en de examens van vaktechnische opleidingen op het vakgebied. Dat doet InstallQ via een examencommissie met deskundigen op het vakgebied. Rekening wordt gehouden met eisen uit kwaliteitsregelingen, beroepsprofielen uit de installatiesector, actuele wetgeving en richtlijnen voor het veilig werken.

Oprichters
Het Netwerk Koude- en Klimaattechniek heeft de taak overgenomen van de stichting kliQ die verantwoordelijk was voor het toezicht op de veiligheid rond het werken met natuurlijke koudemiddelen. Oprichtende partijen aan aanbiederskant zijn Techniek Nederland, de brancheorganisatie voor luchtbehandeling en koudetechniek (NVKL) en de brancheorganisatie voor leveranciers van grootkeukenapparatuur (NVLG). Aan gebruikerskant zijn de partijen de Vereniging van Nederlandse Koel- en Vrieshuizen (Nekovri), de branchevereniging voor Landbouw-, Veehouderij, en Tuinbouwtechniek (Fedecom), de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Koude (KNVvK) en kwaliteitsorganisatie STEK.

Meer weten?