Aangewezen door het Ministerie: BRL6010 Legionellapreventie van InstallQ

03-12-2020

Aangewezen door het Ministerie: BRL6010 Legionellapreventie van InstallQ

Beoordelingsrichtlijn 6010 over legionellapreventie, is aangewezen door het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat. Dit betekent dat legionella-adviseurs behoren te voldoen aan de BRL van InstallQ.

Nieuwe Drinkwaterregeling
In de nieuwe Drinkwaterregeling verwijst het Ministerie naar BRL6010 van InstallQ. U kunt dit besluit van het Ministerie lezen in de Staatscourant van 2 december 2020. De BRL gaat per 1 januari 2021 van kracht. Huidige certificaathouders krijgen een overgangstermijn tot 1 juli 2022. 

Overgangsperiode
Het Ministerie geeft huidige certificaathouders en Certificerende Instellingen (CI's) een overgangsperiode van 18 maanden. Deze periode is ruimer dan die in de BRL staat. Deze aanpassing komt van het Ministerie op grond van verzoeken uit de consultatieronde. Zo hebben zowel huidige certificaathouders als CI’s meer tijd om aan de nieuwe eisen te kunnen voldoen.

Huidige certificaathouders
Daarmee krijgen de huidige certificaathouders (van BRL6010 versie 2013) tot 1 juli 2022 de tijd om over te schakelen naar de vernieuwde BRL6010. De belangrijkste verschillen tussen de oude en de nieuwe versies staan op deze pagina over BRL6010.

Bewijs van vakbekwaamheid
Bij de vernieuwde BRL6010 behoort ook een bewijs van vakbekwaamheid. Over dit bewijs dient de legionellapreventie-adviseur te beschikken die voor de certificaathouder werkzaam is. De adviseur behoort te voldoen aan eind- en toetstermen. De adviseur behoort te slagen voor een examen.

Welke activiteiten vallen onder BRL6010?
Als installatiebedrijf of adviseur houdt u zich bezig met legionellapreventie-advisering in collectieve leidingwaterinstallaties. Het gaat hier om risicoanalyses en beheersplannen. Dergelijke documenten zijn alleen rechtsgeldig als u gecertificeerd bent. De BRL vormt de basis voor de (proces)certificaten die u aan bedrijven uit kunt reiken. Lees hier meer over de inhoud van BRL6010.

Relevante documenten