Bereikbaarheid InstallQ

09-12-2020

Bereikbaarheid InstallQ

Wat zijn de gevolgen van deze coronatijd op onze activiteiten? Welicht krijgt u minder snel dan gewoonlijk een van onze medewerkers te spreken. Stuur ons dan graag een e-mail via info@installQ.nl. We streven naar een snelle reactie op uw vraag.

Bedrijfsbezoeken & inspecties in tijden van corona
In plaats van een bedrijfsbezoek, is het mogelijk om uw (lopende of nieuwe) aanvraag te behandelen via het internet, bijvoorbeeld via Skype of Zoom. Inspecties worden door de meeste inspectiebedrijven weer uitgevoerd.

Mail
Per e-mail is InstallQ bereikbaar via info@InstallQ.nl. Uw e-mail behandelen we op de gebruikelijke manier.

Telefonie
Ons bureau is bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur op het nummer 085 041 05 90.

Installateursbijeenkomsten
Voorlopig zijn onze installateursbijeenkomsten afgelast.

Audits certificeringen
Vanwege de coronacrisis kunnen niet alle certificatie-audits doorgaan zoals gepland. InstallQ en de certificerende instellingen volgen de richtlijnen van de Nederlandse Raad voor Accreditatie. Samengevat: kan hercertificering of opvolgingsaudits niet of niet volledig worden uitgevoerd als gevolg van de coronamaatregelen, dan mag de uiterste datum voor het afronden van de opvolgingsaudit of het uitgeven van het nieuwe certificaat met maximaal zes maanden worden uitgesteld. Dit geeft de mogelijkheid tot uitstel van audits, (praktijk-)examens en eventuele locatiebezoeken. Neem voor nadere informatie contact op met de certificerende instelling.

Regelingen
De stand van zaken rondom onze regelingen houden we zo goed als mogelijk bij op deze pagina.