Langer zelfstandig thuis wonen

Home » Erkennen » Langer zelfstandig thuis wonen

Erkennen voor Langer Zelfstandig Thuis Wonen


U wilt een erkenning op het vakgebied Langer Zelfstandig Thuis Wonen. Voor een erkenning moet u voldoen aan bepaalde vakbekwaamheidseisen. Voldoet u aan de eisen, vraag dan een erkenning bij ons aan. InstallQ wijst u de weg met een stappenplan.

Regeling en/of vakbekwaamheidseisen
Het overzicht vakbekwaamheidseisen in de Erkenningsregeling Langer Zelfstandig Thuis Wonen (LZTW) is een richtlijn. In voorkomende gevallen worden de diploma’s ter beoordeling voorgelegd om vast te stellen of u aan alle vereisten voor de erkenning voldoet.

Toelichting Wijzigingsblad
In het Wijzigingsblad zijn de twee sets eindtermen in de Erkenningsregeling LZTW van 25-02-2019 samengevoegd tot één set eindtermen (in samenwerking met WijTechniek). Hierdoor zijn wijzigingen doorgevoerd in zowel de basistekst van de Erkenningsregeling als in de bijlage Vakbekwaamheid. Het betreffen geen inhoudelijke wijzigingen, waardoor er voor huidige erkenninghouders niets verandert. Bestaande vakbekwaamheidsbewijzen blijven geldig. Een overgangstermijn is niet nodig.
Kosten erkenningsregeling
Voor de erkenningsregeling Langer zelfstandig thuis wonen zijn eenmalige en jaarlijkse kosten van toepassing. Raadpleeg hier het kostenoverzicht.

In 5 stappen naar uw erkenning

1. U behoort ten minste te voldoen aan de regeling en vakbekwaamheidseisen op uw vakgebied. Ook dient u te beschikken over de voorgeschreven gereedschappen, normen en eventuele handboeken.

2. Start de aanvraagprocedure via de blauwe button 'Aanvraag inschrijving bij InstallQ' hierboven. Bent u al reeds ingeschreven bij InstallQ, dan kunt u deze aanvraag doen via "MijnInstallQ"portaal. Doormiddel van het downloaden van het aanvraagformulier en deze samen met uw diploma's te uploaden in uw portaal.

3. U ontvangt een mail met het verzoek een nog een aantal documenten te uploaden. Hiervoor ontvangt u een éénmalig te gebruiken link.

4. Als uw aanvraag door het secretariaat in behandeling is genomen, ontvangt u hiervan een bevestigingsmail en neemt een van de buitendienstmedewerkers contact met u op voor het maken van een afspraak voor een bedrijfsbezoek.

5. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, wordt de erkenning verleend, ontvangt u een factuur en wordt u ingeschreven in de kwaliteitsregisters Echteinstallateur.nl.
en CentraalRegisterTechniek.nl.

Lees hier over de voordelen van een erkenning via InstallQ.

Nieuws

InstallQ zoekt Auditoren voor Erkenningsregeling reparatie van consumentenelektronica

InstallQ is op zoek naar technisch beoordelaars voor het uitvoeren van audits in bedrijven die onder de Erkenningsregeling reparatie van consumentenelektronica vallen. Als auditor bezoekt u reparatiebedrijven en voert u controles uit aan de hand van de protocollen en regels die InstallQ hiervoor hanteert. U rapporteert de resultaten volgens de formats en procedures van InstallQ.

Update erkenning Reparatie Consumentenelektronica

Reparatiebedrijven die straks voldoen aan de vernieuwde erkenning Reparatie Consumentenelektronica, worden in het Nationaal Reparateursregister specifiek aangemerkt als erkend reparatiebedrijf in consumentenelektronica.

InstallQ sluit aan op Wet Kwaliteitsborging (Wkb)

De kwaliteitsregelingen van InstallQ sluiten aan op de wet ‘Kwaliteitsborging voor het Bouwen’. Praktisch alle installatiebedrijven hebben te maken met de Wkb; variërend van gas- tot elektrotechniek en van warmtepompen tot ventilatie- en zonnestroomtechniek.