Langer zelfstandig thuis wonen

Home » Erkennen » Langer zelfstandig thuis wonen

Erkennen voor Langer Zelfstandig Thuis Wonen


U wilt een erkenning op het vakgebied Langer Zelfstandig Thuis Wonen. Voor een erkenning moet u voldoen aan bepaalde vakbekwaamheidseisen. Voldoet u aan de eisen, vraag dan een erkenning bij ons aan. InstallQ wijst u de weg met een stappenplan.

Regeling en/of vakbekwaamheidseisen
Het overzicht vakbekwaamheidseisen in de Erkenningsregeling Langer Zelfstandig Thuis Wonen (LZTW) is een richtlijn. In voorkomende gevallen worden de diploma’s ter beoordeling voorgelegd om vast te stellen of u aan alle vereisten voor de erkenning voldoet.

Toelichting Wijzigingsblad
In het Wijzigingsblad zijn de twee sets eindtermen in de Erkenningsregeling LZTW van 25-02-2019 samengevoegd tot één set eindtermen (in samenwerking met WijTechniek). Hierdoor zijn wijzigingen doorgevoerd in zowel de basistekst van de Erkenningsregeling als in de bijlage Vakbekwaamheid. Het betreffen geen inhoudelijke wijzigingen, waardoor er voor huidige erkenninghouders niets verandert. Bestaande vakbekwaamheidsbewijzen blijven geldig. Een overgangstermijn is niet nodig.
Kosten erkenningsregeling
Voor de erkenningsregeling Langer zelfstandig thuis wonen zijn eenmalige en jaarlijkse kosten van toepassing. Raadpleeg hier het kostenoverzicht.

In 6 stappen naar uw erkenning

1. U behoort ten minste te voldoen aan de regeling en vakbekwaamheidseisen op uw vakgebied. Ook dient u te beschikken over de voorgeschreven gereedschappen, normen en eventuele handboeken.

2. Vul het formulier in (via blauwe button 'Aanvragen of wijzigen' hierboven) en bewaar dit formulier op uw computer.

3. Sluit bij uw aanvraag:

  • een kopie van het uittreksel Kamer van Koophandel
  • een kopie van het vereiste vakdiploma of een bewijs van Elders Verworven Competenties (EVC).

4. Stuur alle documenten naar info@installq.nl of naar InstallQ, Postbus 480, 3440 AL Woerden. Bij een eerste inschrijving sturen wij u eenmalig een factuur voor een bedrijfsbezoek door InstallQ.

5. Een medewerker van InstallQ maakt met u een afspraak voor een kwaliteitscontrole. Hierna ontvangt u een factuur.  

6. Bij akkoord wordt u ingeschreven in de kwaliteitsregisters Echteinstallateur.nl.
en CentraalRegisterTechniek.nl.

Lees hier over de voordelen van een erkenning via InstallQ.

Nieuws

InstallQ sluit aan op Wet Kwaliteitsborging (Wkb)

De kwaliteitsregelingen van InstallQ sluiten aan op de wet ‘Kwaliteitsborging voor het Bouwen’. Praktisch alle installatiebedrijven hebben te maken met de Wkb; variërend van gas- tot elektrotechniek en van warmtepompen tot ventilatie- en zonnestroomtechniek.

Van diploma’s naar eindtermen

Voor het verkrijgen van een erkenning, verwijzen de huidige regelingen naar diploma’s. Op termijn stapt InstallQ af van een beoordeling op basis van diploma’s naar een systeem van eindtermen.