Uitleg over erkennen

U bent als installateur of installatiebedrijf vakbekwaam. Veilig, deskundig en met actuele kennis van zaken voert u opdrachten uit. Daar kan elke opdrachtgever op vertrouwen. Uw bewijs is een erkenning van InstallQ. Zo maakt u aantoonbaar verschil in de markt. 

 • Met een erkenning bent u aantoonbaar vakbekwaam met een landelijke erkenning van InstallQ op uw vakgebied. Zo bent u voor consument en opdrachtgever een interessante partij.
 • Het landelijke kwaliteitslabel van InstallQ kunt u laten zien op bijvoorbeeld uw site, offertes en bedrijfswagen.
 • Voor opdrachtgevers bent u te vinden in de openbare kwaliteitsregisters echteinstallateur.nl en QBISnl.nl.
 • U kunt de bijeenkomsten bezoeken van InstallQ. Op deze bijeenkomsten voor installateurs informeren wij u kort en snel over kwaliteitsregelingen en technische toepassingen.
 • InstallQ houdt u op de hoogte van onder meer wettelijke verplichtingen en ontwikkelingen met de Vakwijzer, E-Vaknieuws en vakbladen.
 • Als InstallQ-installateur ontvangt u vier keer per jaar een vakblad op uw vakgebied, te weten Gaswijs, Stroomlijn en/of Waterdruk.
Wat zijn de voorwaarden voor een erkenning?
Voor een erkenning behoort u te voldoen aan de volgende voorwaarden: 
 • U beschikt over een landelijk erikend vakdiploma. Of in uw bedrijf werkt minimaal een medewerker met een landelijk erkend vakdiploma.
 • U of de medewerker in uw bedrijf beschikt aantoonbaar over de vereiste kennis en kunde op een bepaald vakgebied.
 • U of de medewerker van het bedrijf werkt volgens de geldende normen en eisen, waaronder het Bouwbesluit en NEN-normen die op de werkzaamheden van toepassing zijn.
 • Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van de juiste gereedschappen en materialen. Vakkennis houdt u of het bedrijf bij met bijscholing en vakbladen.
 • U krijgt een goede beoordeling van werk dat door u is uitgevoerd. Daarvoor werkt u mee aan een tweejaarlijkse bedrijfscontrole.
 • Bij een aantal vakgebieden geldt inspectie op uitgevoerd werk. Een erkend installateur of bedrijf is verplicht om met zo'n inspectie mee te werken.
Erkennen of certificeren?
 • Een erkenning is vooral geschikt voor de installateur of het bedrijf met de consument en de klein zakelijke markt als klant.
 • Een erkenning is minder kostbaar dan een certificaat en komt het meest voor.
 • Een certificaat is met name geschikt als uw bedrijf werkt voor de overheid en de groot zakelijke markt.
 • Certificeren gaat een stap verder dan erkennen. Lees hier meer over certificeren.
Erkende bedrijven en installateurs staan op de echteinstallateur.nl.
Ga voor een erkenning naar de site van KvINL of Sterkin.