Nieuws

19-10-2018

Bericht aan certificaathouders van BRL6000-21

De nieuwe Regeling Bodemkwaliteit blijft verwijzen naar BRL6000-21. De volledige titel van BRL6000-21 luidt: ‘Het ontwerpen, installeren en beheren van Energiecentrales van Bodemenergiesystemen’. Dit is een besluit van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

Werkzaamheden aan de BRL
De regeling Bodemkwaliteit gaat per 1 oktober 2019 verwijzen naar BRL6000-21. Op verzoek van het Ministerie van I &W brengt InstallQ aanpassingen aan in de versie van 1 september 2017. Zo wordt de scope-overlap weggenomen met BRL11000. Een actuele versie komt naar verwachting in het laatste kwartaal van 2018 beschikbaar.

Gevolgen certificaathouders BRL6000-21
Certificaathouders van de BRL6000-21 kunnen voorlopig nog blijven werken met de versie van 23 januari 2014.