Bericht aan certificaathouders van BRL6000-21

19-10-2018

Bericht aan certificaathouders van BRL6000-21

De nieuwe Regeling Bodemkwaliteit blijft verwijzen naar BRL6000-21. De volledige titel van BRL6000-21 luidt: ‘Het ontwerpen, installeren en beheren van Energiecentrales van Bodemenergiesystemen’. Dit is een besluit van het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat.

Werkzaamheden aan de BRL
De regeling Bodemkwaliteit gaat verwijzen naar BRL6000-21. In die BRL (versie september 2017) brengt InstallQ wijzigingen aan op verzoek van het Ministerie van I &W. Zo wordt de scope-overlap weggenomen met BRL11000.

Wanneer verplicht?
BRL6000-21 (versie 2019) wordt naar verwachting wettelijk verplicht per 1 april 2020, met een overgangsperiode van 15 maanden.

Gevolgen certificaathouders BRL6000-21
Certificaathouders van de BRL6000-21 kunnen voorlopig blijven werken met de BRL-versie van 23 januari 2014.