Regeling Bodemkwaliteit verwijst naar BRL6000-21

16-06-2020

Regeling Bodemkwaliteit verwijst naar BRL6000-21

Op 5 juni 2020 publiceerde het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat de nieuwe Regeling bodemkwaliteit. De regeling verwijst naar BRL6000-21 van InstallQ. Per 1 juli 2021 behoren certificaathouders te kunnen werken volgens BRL6000-21, versie 2019.

Volledige titel BRL6000-21
De Regeling bodemkwaliteit van het Ministerie van I&W verwijst naar BRL6000-21 versie 2019 van InstallQ. De volledige titel van BRL6000-21 luidt: ‘Het ontwerpen, installeren en beheren van Energiecentrales van Bodemenergiesystemen’.

Belangrijkste verschillen
In de BRL6000-21-versie uit 2014 zijn op verzoek van bedrijven uit de sector en het Ministerie van I&W wijzigingen aangebracht. Zo is in de versie van 2019 de scope-overlap weggenomen met het BRL SIKB 11000-protocol ‘Ondergronds deel installatie bodemenergie’. Daarbij is BRL6000-21 versie 2019 inhoudelijk beter afgestemd met het BRL SIKB 1100-protocol. Nu is bijvoorbeeld duidelijk wanneer een bedrijf een certificaat nodig heeft voor BRL6000-21 of voor BRL SIKB 1100. Technisch inhoudelijk vertonen de BRL-versies uit 2014 en 2019 geen grote verschillen.

Wanneer verplicht?
Per 5 juni is de BRL6000-21, versie 2019, wettelijk verplicht om mee te werken.

Gevolgen certificaathouders BRL6000-21
Certificaathouders van BRL6000-21, versie 2014, krijgen een overgangstermijn tot 1 juli 2021. Dit betekent dat certificaathouders tot 1 juli 2021 de tijd hebben om hun certificering in orde te maken voor BRL6000-21, versie
2019. De certificerende instellingen kunnen u als huidige en aankomende certificaathouder nader informeren.

Meer weten?