Regeling Bodemkwaliteit verwijst naar BRL6000-21

16-06-2020

Regeling Bodemkwaliteit verwijst naar BRL6000-21

Sinds 5 juni 2020 is het wettelijk verplicht om te werken volgens versie 2019 van BRL6000-21 ‘Het ontwerpen, installeren en beheren van Energiecentrales van Bodemenergiesystemen’. Certificaathouders van BRL6000-21, versie 2014, krijgen een overgangstermijn tot 1 juli 2021.

Belangrijkste verschillen
In de BRL6000-21-versie uit 2014 zijn wijzigingen aangebracht op verzoek van bedrijven uit de sector en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W). Zo is in de versie van 2019 de overlap weggenomen met het BRL SIKB 11000-protocol ‘Ondergronds deel installatie bodemenergie’. Daarbij is BRL6000-21 versie 2019 inhoudelijk beter afgestemd met BRL SIKB 11000 en protocol 11001. Nu is bijvoorbeeld duidelijk wanneer een bedrijf een certificaat nodig heeft voor BRL6000-21 of voor BRL SIKB 11000 en protocol 11001. Technisch inhoudelijk vertonen de BRL-versies uit 2014 en 2019 geen grote verschillen.

Gevolgen certificaathouders BRL6000-21, versie 2014

Per 1 juli 2021 behoren certificaathouders van BRL6000-21, versie 2014, te kunnen werken volgens de nieuwe regeling bodemkwaliteit. De regeling, opgesteld door het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, verwijst naar BRL6000-21, versie 2019, van InstallQ. Dit betekent dat certificaathouders tot 1 juli 2021 de tijd hebben om hun certificering in orde te brengen voor BRL6000-21, versie 2019. Als huidige of aankomende certificaathouder kunt u nadere informatie krijgen bij certificerende instellingen. Adressen staan op de pagina bodemenergie ondergronds/certificeren/warmtepomp.

Meer weten?