Vind een echte installateur

14-07-2020

Vind een echte installateur

Welk bedrijf is erkend of gecertificeerd via InstallQ? Een overzicht staat op echteinstallateur.nl. In dit kwaliteitsregister kunt u erkende of gecertificeerde installatiebedrijven vinden op bijvoorbeeld postcode.

Op de echteinstallateur.nl staan uitsluitend installatiebedrijven die over de juiste kennis en kunde beschikken. InstallQ-installatiebedrijven zijn bekend met de wet- en regelgevingen op hun vakgebied. Die weten zij goed en veilig toe te passen in de praktijk. Daarop worden zij getoetst en regelmatig gecontroleerd.‚Äč

Waaraan voldoet een erkend of gecertificeerd installatiebedrijf?
Een installatiebedrijf met een erkenning of certificering voldoet minimaal aan de volgende voorwaarden:

 • De installateur/adviseur beschikt over een landelijk erkend vakdiploma of beschikt aantoonbaar over de vereiste kennis en kunde op een bepaald vakgebied.
 • Het installatiebedrijf werkt volgens de geldende normen en eisen, waaronder het Bouwbesluit en NEN-normen die op de werkzaamheden van toepassing zijn.
 • Bij de uitvoering van de werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van de juiste gereedschappen en materialen.
 • Het installatiebedrijf wordt met enige regelmaat gecontroleerd en beoordeeld.
 • Voor een aantal vakgebieden geldt inspectie op uitgevoerd werk.

Over erkenningen en certificaten

 • Een erkenning en een certificaat geven consumenten en andere opdrachtgevers een zeker houvast voor wat betreft kwaliteit en veiligheid van installaties.
 • Erkenningen komen in de markt het meest voor.
 • Een erkenning is nooit wettelijk verplicht.
 • Een certificaat kan wettelijk voorgeschreven zijn, maar dit geldt niet voor alle certificaten.
 • In 2022 is CO-certificering wettelijk verplicht voor praktisch alle cv-monteurs in Nederland. Voor bepaalde werkzaamheden aan gasinstallaties dient een installatiebedrijf dan te beschikken over een Bewijs van Vakmanschap CO en een CO-certificering.
 • Zakelijke opdrachtgevers vragen bij een aanbesteding meestal naar een certificaat.
 • Een erkenning geeft InstallQ af op basis van kennis en kunde. Daarnaast behoort het installatiebedrijf te voldoen aan aanvullende voorwaarden, zoals het gebruik van de juiste gereedschap en handboeken.
 • Certificeren gaat verder dan een erkenning. Zo wordt een certificaat afgegeven door een Certificerende Instelling (CI) op basis van een kwaliteitsschema (ofwel beoordelingsrichtlijn/BRL) van InstallQ. De CI sluit met het installatiebedrijf een driejarige overeenkomst af.
 • Installatiebedrijven met een certificaat, krijgen minimaal jaarlijks een volledige controle door de CI.
 • Erkende bedrijven krijgen om de twee tot vier jaar een controle van de organisatie. Voor een groot aantal vakgebieden geldt ook inspectie van uitgevoerd werk.