03-09-2020

U KUNT NIET MEER REAGEREN OP DE CONCEPTVERSIE

Tot en met maandag 5 oktober 2020 kunt u reageren op de vernieuwde erkenningsregeling voor zonnestroomsystemen. In de regeling staan alle eisen die gelden voor het ontwerpen, installeren, beheren en onderhouden van PV-zonne-energiesystemen.

Concept regeling & kritiekformulier
U kunt niet meer reageren op de conceptversie.

Nadere informatie
Mocht u naar aanleiding van de kritiekversie vragen hebben, dan kunt u die per e-mail stellen via info@installQ.nl.

Gevolgen huidige erkenningshouders
Installateurs die al erkend zijn voor de bestaande regeling voor zonnepanelen, behoren op een nog nader te bepalen termijn te kunnen werken volgens de vernieuwde erkenningsregeling.

Vervolg
Na sluiting van de kritiekperiode wordt de kritiek behandeld in de Technische Commissie en eventueel verwerkt. Daarna wordt de definitieve versie vastgesteld door het CCvD van InstallQ. Naar verwachting zal de erkenningsregeling eind 2020 in werking treden. De vernieuwde erkenningsregeling vervangt dan de bestaande erkenningsregelingen voor zonnepanelen (de REDE van Sterkin en de EVI-PV van KvINL).

Doel van de regeling
De erkenningsregeling zonnestroomsystemen omvat alle werkzaamheden en bevat eisen waaraan het erkende bedrijf moet voldoen. Het gaat om:
• zonnestroomsystemen met een aansluitwaarde tot en met 3 x 25A en een maximaal omvormersvermogen van 17kW (maximaal circa 50 panelen)
• zonnestroomsystemen met een aansluitwaarde groter dan 3 x 25A.

De regeling beschrijft:
• het onderwerp van de regeling (hoofdstuk 2)
• de eisen voor erkenning (hoofdstuk 3)
• de eisen te stellen aan de Installaties en documenten (hoofdstuk 4)
• de eisen te stellen aan de werkzaamheden (hoofdstuk 5).

Inhoud erkenning
De erkenning behandelt onder meer:
• uitvoeren van eigencontrole op werkzaamheden
• externe controle
• update vakbekwaamheidseisen en outillage
• uitbesteden en inhuren van werkzaamheden.