Verplichte bijscholing volgen vóór 1 juli 2024!

01-06-2024

Verplichte bijscholing volgen vóór 1 juli 2024!

EP-adviseurs hebben nog een maand de tijd om de verplichte bijscholing te volgen. Per 1 juli 2024 moet de bijscholing zijn afgerond om de vakbekwaamheid als EP-adviseur te behouden. Dit kan gedaan worden bij een hiervoor geaccrediteerde opleider (zie www.centraalregistertechniek.nl ).

Doel bijscholing
De bijscholing is bedoeld om adviseurs op de hoogte te brengen van de wijzigingen in de NTA8800, de Beoordelingsrichtlijnen BRL9500-W en U en de opnameprotocollen (ISSO-publicaties 75.1 en 82.1). Daarbij is het goed te weten dat:

  • De verplichte bijscholing geldt voor álle adviseurs die in 2023 vakbekwaam waren voor EP-W/B, EP-W/D, EP-U/B of EP-U/D;
  • Kandidaten die vakbekwaam waren voor EP-W en die in 2024 een upgrade doen naar EP-U/B of EP-U/D geen opfriscursus hoeven te doen, mits zij die upgrade voor 1 juli 2024 met een positief resultaat afronden.

Actualisering van examens

Voor kandidaten die binnenkort examen gaan doen geldt dat vanaf 1 april 2024 alle examenmodules, die leiden tot het bewijs van vakbekwaamheid EP W/B, EP W/D, EP U/B en EP U/D, zijn aangepast aan de wijzigingen in de NTA, BRL en protocollen. Vanaf 1 juli 2024 worden de examens afgenomen volgens de nieuwe integrale zesde druk van de opnameprotocollen. Bij alle modules 4 (de software-toets) maken de kandidaten gebruik van de nieuwste software.

Beschikbare documenten
De volgende geactualiseerde onderdelen zijn of komen beschikbaar, en zijn vanaf 1 juli 2024 van kracht:

  • NTA 8800:2024, waarin met name aanvullende inhoudelijke wijzigingen zijn geïntegreerd. Het interpretatieblad INT-V1 verschijnt naar verwachting medio juni 2024.
  • De opnameprotocollen ISSO-publicatie 75.1 en 82.1, 6e druk. Deze druk van de opnameprotocollen (ISSO-publicaties 75.1 en 82.1) is minder omvangrijk dan de huidige druk. Inhoudelijke voorbeelden zijn opgenomen in een nieuw ISSO-praktijkboek Energieprestatie. Dit praktijkboek heeft geen formele status.
  • De conceptversies van de BRL9500 Utiliteitsbouw (BRL9500-U) en de BRL9500 Woningbouw (BRL9500-W) zijn beschikbaar via www.installQ.nl  en opgenomen in ISSO Open. Medio juni 2024 worden de definitieve en door de Raad voor Accreditatie goedgekeurde versies van de Beoordelingsrichtlijnen verwacht.
  • Vanaf 1 april 2024 is geteste software op de markt en op 1 juli 2024 is deze ook geattesteerd.
Meer informatie
Kijk voor meer informatie over het Stelsel Energieprestatie voor Gebouwen op www.gebouwenergieprestatie.nl