Blog voorzitter Ed Nijpels: binnenmilieu is booming business

31-12-2020

Blog voorzitter Ed Nijpels: binnenmilieu is booming business

‘Is ons binnenklimaat gezond?’, vragen veel mensen zich af. ‘Hoe zit het met de lucht op mijn kantoor of in het verpleeghuis waar mijn moeder zit?’. Ventilatie is maatschappelijk verheven tot een van de belangrijkste onderwerpen van het jaar.

Deskundigen in binnenmilieu kunnen de vraag nauwelijks aan. Ik zou zeggen, zit u in de buurt van het vakgebied, grijp deze tak van sport dan met beide handen aan. Investeren in ventilatie heeft de toekomst, mijns inziens.

Prijskaartje
De expertise over ventilatie zit nu nog vooral bij bouwfysische- en ingenieursbureaus en adviseurs in binnenmilieu. Dat soort clubs heeft ook de voorgeschreven meetinstrumenten in huis. Aan die apparatuur hangt al gauw een prijskaartje van duizenden euro’s. Niet misselijk dus. Dat kan verklaren waarom nog maar een handvol installatiebedrijven in Nederland erkend of gecertificeerd is voor ventilatietechniek.

Betaalbare meetmethoden
Maar de tijd zit ons mee. Binnenmilieu is booming business! Zo ontwikkelde TNO, misschien sneller door de coronacrisis, betaalbare meetmethoden. Het goede nieuws is ook: de installatiesector heeft een dijk aan kennis in huis, óók als het gaat om ventilatie. Laten we die kennis omarmen!

BRL8010 voor scholen, kinderdagverblijven, woningen en woongebouwen
Belangrijke kennisbronnen om uw expertise te vergroten, zijn erkenningen en beoordelingsrichtlijnen. Zo heeft InstallQ in zijn portfolio een erkenning voor het binnenmilieu in woningen en woongebouwen. Als voorzitter pleit ik voor uitbreiding van de InstallQ-erkenning voor scholen en kantoren. Met een erkenning wordt kennis immers toegankelijk en breed toepasbaar. Momenteel hebben we alleen de BRL8010 voor scholen, kinderdagverblijven, woningen en woongebouwen. Een certificering is echter kostbaar, als ventilatie maar een niche van je bedrijf is.

Coronawinter
Hoe redden we ons op korte termijn, dus in deze ‘coronawinter’? Alweer goed nieuws! Want in onze sector zijn hulptroepen opgestaan. Partijen met veel kennis over binnenmilieu staken de koppen bij elkaar en stampten in korte tijd kennisproducten uit de grond. Zo delen TVVL, Wij Techniek en ISSO gratis en voor niks hun kennis in onder meer een vraagbaak en een Kenniskaart (zoek op www.tvvlconnect.nl/FAQ en www.ISSO.nl). Een andere opsteker is de site www.masterplanventilatie.nl, samengesteld door VLA, VCCN en wederom TVVL en ISSO. Prachtige initiatieven vind ik dit! Met dit soort resultaatgerichte samenwerkingen kunnen we trots zijn op onze sector.

Laaghangend fruit
Ik luister ook graag naar tips van deskundigen, zoals Marco Hofman van InstallQ en Jos de Leeuw van ISSO. Zij stellen: kijk naar laaghangend fruit. Onderzoek de ventilatievoorzieningen die al in het gebouw zitten en pleeg het nodige onderhoud. Stel het systeem opnieuw in of maak de ventilatie of de ventilatiekanalen goed schoon. Want het punt is: de kosten voor een nieuw ventilatiesysteem zijn al gauw € 200,- tot € 400,- per m2. Dat hebben veel gebouweigenaren echt niet zomaar beschikbaar.

Ten koste van klimaatdoelen
Andere veelgehoord adviezen: houd groepen zo klein mogelijk, draag warme kleding, voer korte lestijden, vergaderingen en extra pauzes in. Ook wordt wel gezegd: zet ramen en deuren tegen elkaar open. Helaas gaat daardoor veel energie en warmte verloren, ten koste van de klimaatdoelen! Hopelijk wordt de coronacrisis geen vrijbrief voor het verwarmen van buitenruimten of terrassen. Met dergelijke warmtekanonnen rijden we immers een andere grote crisis in de wielen: die van het klimaat. U begrijpt, het laatste woord over ventilatie is nog niet gezegd.

Ed Nijpels, voorzitter InstallQ

De foto van Ed Nijpels is genomen door Christiaan Krouwels