Beschikbaar: definitieve Wijzigingsbladen BRL9500 Woningbouw en -Utiliteitsbouw

12-05-2023

Beschikbaar: definitieve Wijzigingsbladen BRL9500 Woningbouw en -Utiliteitsbouw

Per 1 juli 2023 zijn nieuwe Wijzigingsbladen van kracht op de Beoordelingsrichtlijnen 9500 Woningbouw en -Utiliteitsbouw (BRL9500 W en-U). De Wijzigingsbladen verwijzen naar nieuwe versies van de opnameprotocollen, ISSO-publicaties 82.1 voor Woningbouw en 75.1 voor Utiliteitsbouw, de NTA8800: 2023 en de op basis hiervan geattesteerde software.

Beschikbaar
Beschikbaar zijn de definitieve Wijzigingsbladen op de BRL9500 W en -U en een overzichtsdocument met wijzigingen in de BRL’en. De documenten zijn te downloaden via installq.nl/brl. De ISSO-publicaties 75.1 en 82.1 (vijfde druk) zijn te raadplegen via OpenISSO.nl. Op basis van deze (concept)documenten kunnen gecertificeerde energieadviseurs zich voorbereiden op de inwerkingtreding van de wijzigingen.

Voorbereiden op gewijzigde bepalingen
De Wijzigingsbladen zijn vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen en kregen een positieve beoordeling na een procedure bij de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw en de Raad voor Accreditatie. De documenten worden per 1 juli 2023 in wet- en regelgeving aangewezen. Per die datum behoren energieadviseurs aantoonbaar te werken volgens de nieuwste documenten en de nieuwste software. Hierop krijgen energieprestatieadviseurs controle tijdens de reguliere vervolgaudit.

Overzicht wijzigingen
De wijzigingen in de beoordelingsrichtlijnen betreffen vooral aanscherpingen en verduidelijkingen van de controlesystematiek en criteria die daarbij in de beoordelingsrichtlijnen gehanteerd worden. De wijzigingen in de opnameprotocollen zijn met name het gevolg van wijzigingen in de NTA8800 en door energieprestatieadviseurs gewenste verbeteringen.

Bijscholing 2023
Vanaf 1 januari 2023 kunnen energieprestatieadviseurs een bijscholing volgen bij een geaccrediteerde opleider, te vinden via www.centraalregistertechniek.nl. EP-adviseurs behoren bijscholing op uiterlijk 1 juli 2023 af ronden om vakbekwaam te blijven.

Meer informatie