Zonnestroom / Zonne-energie

Home » Opleidingen, examens & bijscholing » Zonnestroom / Zonne-energie

Uw vakgebied is zonnestroom (zonne-energie)

U wilt een accreditatie voor uw opleiding of examen op het vakgebied zonnestroom. Wat valt onder het vakgebied zonnestroom? En hoe vraag u de accreditatie bij ons aan?

Wat is zonnestroom (zonne-energie)?
Zonnestroom is energie opgewekt uit een duurzame bron: de zon. De energie van de zon wordt omgezet in energie. Bijvoorbeeld door de toepassing van zonnepanelen. De opgewekte elektriciteit is te gebruiken voor huishoudelijke apparatuur en voor combinaties met een andere duurzame bronnen, bijvoorbeeld een elektrische warmtepomp. Uw opleiding, examen of bijscholing behandelt de installatietechniek voor zonnestroom.

Welke examens en opleidingen accrediteert installQ?
InstallQ accrediteert:

  1. Basismonteur zonnestroominstallaties (op het dak)
  2. Eerste monteur zonnestroominstallaties (op het dak)
  3. Monteur zonnestroominstallaties (onder het dak)
  4. Eerste monteur allround zonnestroominstallaties (op en onder het dak)
  5. Ontwerper en adviseur zonnestroominstallaties
  6. Werkverantwoordelijke zonnestroominstallaties
De opleidingen voor de vakgebieden 4, 5 en 6 kunnen leiden tot de Erkenning Zonnestroomsystemen. De eindtermen van die opleidingen sluiten aan op die van de erkenning.

Controledocumenten examens en opleidingen

Onderaan deze pagina staan downloads met per onderwerp de benodigde controledocumenten.

In 4 stappen naar uw accreditatie

  1. U controleert zelf uw examen, opleiding of bijscholing aan de hand van eindtermen en een controledocument. De eindtermen staan voor een bepaald kwaliteitsniveau. Hieraan moet uw examen, opleiding of bijscholing minimaal voldoen.
  2. Download onderaan deze pagina de eindtermen en het controledocument.
  3. Stuur het controledocument compleet ingevuld naar frances.vandenbergh@installQ.nl met het aanvraagformulier.
  4. Bewaar alle documenten op uw eigen computer.


Aanvraag accreditatie examen

Aanvragen

Aanvraag accreditatie opleiding

Aanvragen

Aanvraag accreditatie bijscholing

Aanvragen

Downloads

Basismonteur zonnestroominstallaties (op het dak)
Richtlijnen praktijkexamen Zonnestroom
Download
Controlelijst eindtermen ZonPV, 26 april 2021
Download
Definitief toetsmatrijs ZonPV, 26 april 2021
Download
Eisen voor vakbekwaamheid Zonnestroom
Download
Outillage vereisten Praktijk Zonnestroom, 21 april 2021
Download
Controledocument examen basiscursus zonne-energiesystemen
Download
Controledocument opleiding basiscursus zonne-energiesystemen
Download
Eindtermen basiscursus zonne-energiesystemen
Download
Eerste monteur zonnestroominstallaties (op het dak)
Controlelijst eindtermen ZonPV, 26 april 2021
Download
Definitief toetsmatrijs ZonPV, 26 april 2021
Download
Eisen voor vakbekwaamheid Zonnestroom
Download
Outillage vereisten Praktijk Zonnestroom, 21 april 2021
Download
Controledocument examen deskundige zonnestroomsystemen
Download
Scorelijsten
Scorelijst accreditatie examen
Download
Scorelijst accreditatie opleiding
Download
Monteur zonnestroominstallaties (onder het dak)
Eisen voor vakbekwaamheid Zonnestroom
Download
Controlelijst eindtermen ZonPV, 26 april 2021
Download
Outillage vereisten Praktijk Zonnestroom, 21 april 2021
Download
Definitief toetsmatrijs ZonPV, 26 april 2021
Download
Eerste monteur allround zonnestroominstallaties (op en onder het dak)
Controlelijst eindtermen ZonPV, 26 april 2021
Download
Definitief toetsmatrijs ZonPV, 26 april 2021
Download
Eisen voor vakbekwaamheid Zonnestroom
Download
Outillage vereisten Praktijk Zonnestroom, 21 april 2021
Download
Ontwerper en adviseur zonnestroominstallaties
Controlelijst eindtermen ZonPV, 26 april 2021
Download
Definitief toetsmatrijs ZonPV, 26 april 2021
Download
Eisen voor vakbekwaamheid Zonnestroom
Download
Outillage vereisten Praktijk Zonnestroom, 21 april 2021
Download
Werkverantwoordelijke zonnestroominstallaties
Controlelijst eindtermen ZonPV, 26 april 2021
Download
Definitief toetsmatrijs ZonPV, 26 april 2021
Download
Eisen voor vakbekwaamheid Zonnestroom
Download
Outillage vereisten Praktijk Zonnestroom, 21 april 2021
Download