Zonnestroom / Zonne-energie

Home » Opleidingen, examens & bijscholing » Zonnestroom / Zonne-energie

Uw vakgebied is zonnestroom (zonne-energie)

U wilt een accreditatie voor uw examen op het vakgebied zonnestroom. Wat valt onder het vakgebied zonnestroom? En hoe vraagt u de accreditatie bij ons aan?

Wat is zonnestroom (zonne-energie)?
Zonnestroom is energie opgewekt uit een duurzame bron: de zon. De energie van de zon wordt omgezet in energie. Bijvoorbeeld door de toepassing van zonnepanelen. De opgewekte elektriciteit is te gebruiken voor huishoudelijke apparatuur en voor combinaties met een andere duurzame bronnen, bijvoorbeeld een elektrische warmtepomp. Uw examen of bijscholing behandelt de installatietechniek voor zonnestroom.

Welke examens accrediteert installQ?
InstallQ accrediteert:

  1. Basismonteur zonnestroominstallaties (op het dak)
  2. Eerste monteur zonnestroominstallaties (op het dak)
  3. Monteur zonnestroominstallaties (onder het dak)
  4. Eerste monteur allround zonnestroominstallaties (op en onder het dak)
  5. Ontwerper en adviseur zonnestroominstallaties
  6. Werkverantwoordelijke zonnestroominstallaties
De opleidingen voor de vakgebieden 4, 5 en 6 kunnen leiden tot de Erkenning Zonnestroomsystemen. De eindtermen van die opleidingen sluiten aan op die van de erkenning.

Controledocumenten examens en opleidingen

De benodigde informatie zoals de toetsmatrijs/eindtermen en examens kunt u vinden via VakbekwaamheidscommissieZonnestroom.nl.

In 4 stappen naar uw accreditatie

  1. U controleert zelf uw examen of bijscholing aan de hand van eindtermen en een controledocument. De eindtermen staan voor een bepaald kwaliteitsniveau. Hieraan moet uw examen of bijscholing minimaal voldoen.
  2. Download via VakbekwaamheidscommissieZonnestroom.nl de eindtermen en het controledocument.
  3. Stuur het controledocument compleet ingevuld naar frances.vandenbergh@installQ.nl met het aanvraagformulier.
  4. Bewaar alle documenten op uw eigen computer.


Aanvraag accreditatie examen

Aanvragen

Aanvraag accreditatie opleiding

Aanvragen

Aanvraag accreditatie bijscholing

Aanvragen