Wat waren uw vragen op de VSK 2020?

14-02-2020

Wat waren uw vragen op de VSK 2020?

Tegen de driehonderd bezoekers bezochten de stand van InstallQ tijdens de VSK-beurs van 4 tot en met 7 februari in Utrecht. Veel vragen rondom kwaliteitsregelingen zijn beantwoord. Nadrukkelijk één onderwerp sprong er ruimschoots bovenuit.

Belangrijkste vraag betrof verplichte CO-certificering
Minstens 80 procent van de bezoekers aan onze stand vroegen naar de komende verplichte CO-certificering. De wet stelt per 1 juli 2020 certificering van bepaalde werkzaamheden aan cv-installates verplicht (met een overgangsperiode tot wellicht 1 januari 2022).

De verplichte CO-certificering heeft nogal wat gevolgen, met name voor kleine w-installatiebedrijven en cv-monteurs. Zo maken zij zich zorgen over de kosten die de certificering met zich meebrengen. Binnenkort is een raming van de kosten bekend via Techniek Nederland en deze site.

In 9 stappen naar de CO-certificering
Veel bezoekers aan onze stand wisten niet goed wat ze moeten doen voor de CO-certificering. Om die reden heeft InstallQ een stappenplan samengesteld.

Heeft u een erkenning voor het werken aan cv-installaties?
Heeft u in het verleden een cursus of een beroepsopleiding gevolgd en/of een examen behaald voor een erkenning rondom cv-installaties? In dat geval bent u in principe goed voorbereid op het examen voor het Bewijs van Vakmanschap CO. De bestaande eisen van deze erkenning sluiten aan bij de eindtermen van de nieuwe BRL6000-25 (moet nog verschijnen). Er ligt echter nadruk op werkzaamheden rondom de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas. Check op Vakmanschapco.nl of u inderdaad voldoet aan de eisen van het examen.

Overige meest gestelde vragen op de VSK
20 procent van de vragen op de VSK-beurs was van algemene aard. Zo is een aantal bezoekers het verschil uitgelegd tussen erkennen en certificeren. Daarover bestaat nog veel onduidelijkheid in de markt.

Veel installatiebedrijven en ZZP-ers zijn bekend met erkenningen, maar niet met certificering. Want tot voor kort was certificering alleen van toepassing voor bepaalde bedrijven. Met de verplichte CO-certificering komt daar verandering in.

Zonnepanelen & Bodemenergie
De bezoekers stelden relatief weinig vragen over de regelgevingen rondom zonnepanelen (PV’s) en bodemenergie. Die vragen konden we ondervangen met de volgende informatie:

1e prijs Krachtpatser Award
De toeloop op onze stand is ook de organisatie van de VSK-beurs niet ontgaan. Zo scoorde InstallQ het hoogste in het aantal voorregistraties voor de beurs in de categorie stands op de 26 m2. InstallQ kan spreken van een zeer geslaagde VSK 2020.