15-04-2021

Een kwaliteitshandboek maakt onderdeel uit van de CO-certificering. Hoe maakt u als installatiebedrijf in gasverbrandingstoestellen een handboek volgens Beoordelingsrichtlijn 6000-25?

Noodzakelijk voor uw certificering
Het bedrijfsgebonden kwaliteitshandboek is een voorwaarde voor uw CO-certificering. In een kwaliteitshandboek beschrijft u alle bedrijfsprocessen waarmee u de kwaliteit van uw product of dienst bewaakt en aantoonbaar maakt. Het kwaliteitshandboek is een belangrijk onderdeel van een beoordelingsrichtlijn (BRL) 6000-25 ‘Ontwerpen, installeren en onderhouden van het gasverbrandingstoestel’. De door u gekozen Certificerende Instelling (CI) zal uw kwaliteitshandboek beoordelen.

  • U kunt het maken van een kwaliteitshandboek uitbesteden aan adviesbedrijven die zich hebben gespecialiseerd in BRL6000-25.
  • Leden van Techniek Nederland hebben toegang tot een model-kwaliteitshandboek speciaal ingericht voor CO.
  • Heeft u al een kwaliteitshandboek voor de BRL6000-serie, kijk dan of uw handboek voldoet aan BRL6000-25. Pas de bedrijfsprocedures aan of maak een uitbreiding.

Meer weten?