Ter kritiek: nieuwe Erkenning Afleversets

26-04-2022

Ter kritiek: nieuwe Erkenning Afleversets

Tot en met donderdag 5 mei 2022 kunt u reageren op de nieuwe erkenningsregeling op het gebied van afleversets gekoppeld aan warmtenetten en inpandig leidingwerk. In deze regeling zijn de eisen opgenomen voor installatie, beheer, onderhoud, vervangen en repareren van afleversets en inpandig leidingwerk. De officiële reactietermijn eindigt op 28 april, maar reacties die uiterlijk 5 mei binnenkomen worden nog meegenomen.

Concept erkenningsregeling & kritiekformulier
Download het concept van de erkenningsregeling (PDF). En download het kritiekformulier. Uw kritiekformulier kunt u sturen naar elize.vantil@installq.nl.

Nadere informatie
Mocht u naar aanleiding van de kritiekversie vragen hebben, dan kunt u die per e-mail stellen via info@installQ.nl.

Vervolg
Na sluiting van de kritiekperiode wordt de kritiek behandeld in de Technische Commissie en eventueel verwerkt. Daarna wordt de definitieve versie vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van InstallQ. Naar verwachting treedt de erkenningsregeling in het tweede kwartaal van 2022 in werking.

Specifiek
De nieuwe Erkenningsregeling Afleversets is voor zowel nieuwbouw als voor bestaande bouw. Voor deze erkenning heeft het installatiebedrijf ook een erkenning nodig voor de eveneens nieuwe regeling Gebouwgebonden Watervoerende Verwarmingssystemen.

Reden van deze nieuwe erkenning
In het kader van de energietransitie worden in veel steden warmtenetten aangesloten. Installateurs zorgen daarbij veelal voor de aansluiting van de woninginstallatie op het warmtenet via een afleverset (het gedeelte achter de meter). Warmtebedrijven vinden het van belang dat de kwaliteit hiervan geborgd is. Om die reden is, op verzoek van warmtebedrijven en Techniek Nederland, een erkenning opgesteld door InstallQ.

Inhoud erkenning
Een erkend installatiebedrijf geeft aan dat deze afleversets volgens het vereiste kwaliteitsniveau installeert, beheert, onderhoudt, vervangt en/of repareert. De regeling beschrijft:

  • het onderwerp van de regeling (hoofdstuk 2)
  • de eisen voor erkenning (hoofdstuk 3)
  • de eisen te stellen aan de installaties en documenten (hoofdstuk 4)
  • de eisen te stellen aan de werkzaamheden (hoofdstuk 5).

De regeling bevat onder meer:

  • outillagelijst vakdiscipline afleversets
  • model controlerapport vakdiscipline afleversets.

De nieuwe erkenningsregeling voldoet aan de betreffende eisen in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (deze vervangt Bouwbesluit 2012 per 1 januari 2023) en is in lijn gebracht met de toekomstige Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb). Deze wet stelt onder meer bepaalde eisen aan vakbekwaamheid en gebouwdossier.

Doel van de erkenning
Met een erkenningsbewijs toont het installatiebedrijf aan te kunnen werken op kwalitatief goed niveau en aansluitvoorwaarden van het warmtebedrijf. Het installatiebedrijf kan voldoen aan de eisen in onder meer Besluit Bouwwerken Leefomgeving. De technisch medewerkers zijn aantoonbaar deskundig op het gebied van afleversets. Eens in de zoveel tijd vinden externe kwaliteitscontroles plaats door onafhankelijke beoordelingsbedrijven en InstallQ. Dit geeft een gegrond vertrouwen bij (potentiële) opdrachtgevers.