16-11-2020

Momenteel legt een grote groep Energieprestatie-adviseurs examens af of volgt bijscholing. Diverse partijen, waaronder InstallQ, zetten zich in om zo goed mogelijk aan de grote vraag van bijscholing en examen te voldoen. Het streven is om zoveel mogelijk adviseurs klaar te stomen voordat de wet energieprestatieadvisering van kracht is.

Partijen zetten in op voldoende capaciteit
Partijen als ISSO, RVO, NEN en InstallQ maken zich samen sterk om zoveel mogelijk adviseurs te kunnen voorzien van voldoende bijscholing en examens. Zo wordt het examenaanbod uitgebreid met fysieke examen-afnamemomenten. Verder onderzoeken de partijen mogelijkheden om de meerkeuzemodules aan te bieden in computercentra. Op die manier is over te gaan op digitale examinering als het aantal fysieke afnamemomenten onvoldoende blijkt te zijn. Daarnaast is er een methode gevonden om de examens sneller na te kijken, wat de examencapaciteit aanzienlijk vergroot.

Status vakbekwame EP-adviseurs in Nederland
Uit gegevens van de exameninstituten Cito en ’t Examenpark blijkt dat een grote groep kandidaten momenteel hard op weg is vakbekwaam EP-adviseur te worden. Ook het aantal geplande examens loopt inmiddels snel op.

  • Een klein deel van de adviseurs die het bijscholingstraject al had gestart, heeft de benodigde modules gehaald en mag zich inmiddels vakbekwaam EP-adviseur noemen.
  • De overgrote meerderheid van de kandidaten is momenteel in een vergevorderd stadium richting vakbekwaamheid. De meesten van hen moeten nog één module behalen voor ook zij vakbekwaam EP-adviseur zijn.
  • Een aanzienlijk deel van de examenkandidaten volgt de initiële examenroute; zij worden voor het eerst EP-adviseur.
  • Iets minder dan de helft van de examenkandidaten volgt het traject richting U-adviseur, en iets meer dan de helft focust zich op het opnemen van woningen.

Run op examens en bijscholing
In het begin van 2020 is een relatief kleine aantal examens afgelegd. Daar zijn een aantal verklaringen voor. Denk aan de coronacrisis, en het feit dat toekomstig EP-adviseurs eerst de definitieve methodiek hebben afgewacht. Op dit moment begint het wiel steeds sneller te draaien. De afnamecapaciteit liep daardoor richting de maximum capaciteit. Inmiddels is ervoor gezorgd dat de capaciteit aanzienlijk is vergroot, zodat er begin 2021 voldoende EP-adviseurs beschikbaar zijn op de energieadviesmarkt.

Meer weten?