Meer dan 1.600 EPA-W’ers voldoen aan COEC-Richtlijn

18-04-2019

Meer dan 1.600 EPA-W’ers voldoen aan COEC-Richtlijn

Voor EPA-W-adviseurs en -opnemers is het jaarlijks volgen van een geaccrediteerde opfrisser met eindtoets verplicht. In 2018 voldeden ruim 1.600 EPA-W’ers aan deze verplichting.

Hoe bewaken we kennis, kunde en kwaliteit binnen de installatie- en energiesector? Een manier is regelmatige bijscholing van vakmensen op hun vakgebied. Dat is verplicht voor EPA-W-adviseurs en -opnemers. Ophem: ‘We zijn tevreden over die 1.600 EPA-W’ers die bijscholing deed. Een groot aantal geregistreerde EPA-W’ers deed echter geen bijscholing voor de deadline van 1 januari 2019. Daarmee vervalt hun erkenning en hun registratie in het kwaliteitsregister QBISnl.nl. Die mensen moeten opnieuw examen afleggen in EPA-W.’

Nieuwe energieprestatiebepalingsmethode
Van Ophem vervolgt: ‘Met de opfrissers van 2018 kregen de EPA-W’ers inzicht in kritieke afwijkingen, fouten en onzorgvuldige opnamen uit de praktijk. Die hebben nu een goede basis gelegd voor de toekomstige nieuwe energieprestatiebepalingsmethode; het thema van het opfrisaanbod in 2019. Over dit thema is halverwege dit jaar meer duidelijkheid. De nieuwe energieprestatienorm NTA8800 en de daarbij behorende methodiek zijn namelijk gekoppeld aan de herziene BRL9500-energieprestatieadvisering. Die wordt naar verwachting eind maart 2019 vastgesteld door ons Centraal College van Deskundigen (CCvD).

Eind 2019 nieuw opfrisaanbod EPA-W
‘Pas na het besluit van het CCvD kunnen opleiders zich goed beraden op nieuw opfrisaanbod,’ zegt Van Ophem. ‘Dat betekent dat EPA-W’ers uiterlijk het vierde kwartaal weer een verplichte geaccrediteerde opfrisser kunnen volgen en een eindtoets kunnen maken. Dat is dus krap tegen de deadline van 1 januari 2020. Voor de nieuwe methodiek is ook nieuwe software nodig. Die software moet onder meer zijn aangevuld met nieuwe technieken en systemen. Ook die software maakt onderdeel uit van de opfrissers van 2019.’

Oproep aan examencommissies
De Centrale Opleidings- en Examencommissie (COEC) schrijft bijscholing (opfrissers) voor in de COEC-Richtlijn. InstallQ roept de examencommissies binnen de installatie- en energiesector op om zich uit te spreken over de COEC-Richtlijn en bijscholing met opfrissers. Van Ophem: ‘Anders dan voor EPA-W’ers, is het volgen van een opfrisser nog niet verplicht voor professionals op andere vakgebieden. Veel examencommissies denken nog na over de voorwaarden van een geaccrediteerde opfrisser. Sommige examencommissies zien misschien geen noodzaak in bijscholing, bijvoorbeeld omdat er op hun vakgebied nauwelijks veranderingen zijn. Maar InstallQ raadt bijscholing op welk vakgebied dan ook ten zeerste aan: zo houdt je vat op kwaliteit.’

Opfrisser over zonnepanelen
Op woensdag 2 mei geeft KWx Meetinstrumenten de eerste geaccrediteerde opfrisser over zonnepanelen met de naam: ‘Workshop meten aan PV-installaties’. Kijk op QBISnl.nl onder opleidingen voor meer informatie.