Herkansing voormalig EPA-adviseurs

10-05-2021

Herkansing voormalig EPA-adviseurs

Was u vóór 1 januari 2021 EPA-U of EPA-W adviseur? Dan volgt u wellicht de ‘aanvullende examenroute’. Alle adviseurs die voor 1 juli 2021 een poging deden tot examen, krijgen een herkansing tot 1 november 2021.

Door het behalen van twee aanvullende examens, bent u vakbekwaam volgens de nieuwe bepalingsmethode NTA 8800. 

Al één poging tot examen gedaan?
Alle adviseurs in het bezit van een geldige EPA-kwalificatie op basis van de oude methode, die voor 1 juli 2021 tenminste één poging deden het aanvullend examen te behalen, krijgen tot 1 november 2021 de kans alsnog dit examen te behalen (herkansing).

Hiermee loopt de termijn van de verlenging gelijk met die van de overgangsregeling. Het maximum aantal van 6 pogingen blijft wel staan. Adviseurs die nog geen aanvullend examen deden, moeten de initiële route volgen.

Doel examenroute

Dankzij de ‘aanvullende examenroute’ konden voormalig EPA-adviseurs na 1 januari 2021 zo snel mogelijk aan de slag als energieprestatieadviseur volgens NTA 8800. Dat was het doel van de ‘aanvullende examenroute’.

Opnameprotocollen
Alle energieprestatie-examens worden afgenomen volgens de opnameprotocollen methode 2020- 2e druk (ISSO-publicatie 75.1 en ISSO-publicatie 82.1). Dit geldt voor alle modules. 

Fysieke examens mogelijk
Sinds begin maart is ook fysiek examineren; dit geldt ook voor de softwaremodules. De examens worden afgenomen in een besloten ruimte, conform alle coronamaatregelen. U krijgt een werkplek en laptop tot uw beschikking. U kunt echter ook nog steeds online examens afleggen.

Nadere informatie

  • Informatie over het stelstel Energieprestatie Gebouwen en de daarbij behorende bepalingsmethode NTA 8800 staat op gebouwenergieprestatie.nl.
  • Meer informatie over de examens en oefening staat op de sites van de exameninstituten ‘t Examenpark en Cito
  • Informatie over de route naar vakbekwaamheid staat op ISSO.nl en op InstallQ.nl.