Aangewezen door de overheid: BRL6000-25 over gas van InstallQ

07-07-2022

Aangewezen door de overheid: BRL6000-25 over gas van InstallQ

De nieuwe versie BRL6000-25 ‘Gebouwgebonden gasverbrandingstoestel en bijbehorende voorzieningen voor de toevoer van verbrandingslucht en de afvoer van rookgas’ van InstallQ, is definitief en beschikbaar. Deze versie van 15 juni 2022 is aangewezen door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en staat als toegelaten certificatieschema geregistreerd in het Register Gasverbrandingsinstallaties (CS-1001).

Met de BRL voldoen bedrijven aan wettelijke eisen
Jaarlijks vallen er doden en gewonden door koolmonoxide. Om die reden is op 1 oktober 2020 de wettelijke regeling CO-certificering (Gasketelwet) aangenomen. Die stelt dat vanaf 1 januari 2023 alleen gecertificeerde installatiebedrijven en monteurs met een Bewijs van Vakmanschap CO nog bepaalde werkzaamheden mogen uitvoeren aan gasinstallaties, rookgasafvoervoorzieningen of verbrandingsluchttoevoeren. Met een InstallQ-certificering voor BRL6000-25 voldoen bedrijven aantoonbaar aan de wettelijke eisen die worden gesteld in het Bouwbesluit (paragraaf 1.8).

Belangrijke wijzigingen
De betreffende installatiebedrijven behoren zich op de hoogte te stellen van de inhoud van de nieuwste versie (van 15 juni 2022). Want als gevolg van de toetsingen door Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw (TLoKB) en de Raad voor Accreditatie (RvA) zijn belangrijke verbeteringen en wijzigingen aangebracht in de voorlaatste versie van 3 december 2020 (ingetrokken per 15 juni). De BRL6000-25 en een daarin opgenomen interpretatiebesluit, zijn via Open.ISSO.nl gratis beschikbaar (na uw registratie met een profiel). De BRL is ook te bestellen in drukwerk.

Zorgvuldige beoordelingsprocedure BRL
Aan de wettelijke goedkeuring van de door InstallQ opgestelde BRL6000-25 gaat een zorgvuldige procedure vooraf. Op 24 juni 2022 heeft de TLoKB de nieuwe versie van de BRL6000-25 positief beoordeeld. Het schema was al op 15 juni 2022 bindend verklaard door het bestuur van InstallQ en op 7 juni goedgekeurd door de RvA. Hiermee is de beoordelingsprocedure volledig doorlopen en is het certificatieschema definitief.

Meer weten?