Werk aan de winkel voor InstallQ-erkende installateurs

15-11-2018

Werk aan de winkel voor InstallQ-erkende installateurs

Nagenoeg alle scholen van Nederland krijgen de komende jaren zonnepanelen, zegt de Stichting Schooldakrevolutie. Er wordt een fonds opgezet van 100 miljoen euro, waaruit scholen de zonnepanelen kunnen financieren. Voor de toepassing van de zonnepanelen is uiteraard uitsluitend de deskundige hulp nodig van InstallQ-erkende installateurs.

Op dit moment hebben ongeveer 1.000 scholen in Nederland zonnepanelen op het dak; de 6.000 andere scholen nog niet. Zonnepanelen zijn een zeer lucratieve investering. Een school die bijvoorbeeld 200 zonnepanelen op het dak laat leggen, bespaart zo'n 6.000 euro per jaar op de energierekening.

Support van Rijksoverheid en BNG Bank
De Stichting Schooldakrevolutie gaat de scholen helpen met de technische aspecten, de papierwinkel en de financiering. Over de financiering is op hoofdlijnen overeenstemming bereikt met de Rijksoverheid en BNG Bank (voorheen Bank Nederlandse Gemeenten).

Leverancier maakt lespakket
Met de leverancier van de panelen is afgesproken dat er een lespakket aan gekoppeld wordt. Zodat de opbrengst van de panelen ook zichtbaar is op monitoren die in elk gebouw van de school hangen. Zo komen de leerlingen meer te weten over deze duurzame investering.

InstallQ-erkende installateur
InstallQ juicht dit initiatief van harte toe. Met dien verstande dat de zonnepanelen worden toegepast door KvINL-erkende installateurs om de benodigde kwaliteit te borgen.

Meer weten?