Webinar over stelsel energieprestatie

13-10-2020

Webinar over stelsel energieprestatie

Over het stelsel energieprestatie gaf NEN een webinar. Diverse partijen komen aan het woord, waaronder het Ministerie van BZK, RVO, ISSO, InstallQ en ingenieursbureau Nieman. De presentator is Erik Peekel.

Het webinar is hier terug zien.


Onderwerpen:

  • aan de slag met energieprestatie 2.0
  • NTA 8800 en BENG
  • kwaliteitsborging & Opname protocollen
  • het nieuwe energielabel.

Praktisch webinar
U krijgt tips, zodat u zich kunt voorbereiden op het vernieuwde ‘Stelsel Energieprestatie Gebouwen’.

Programma

  • Introductie: de veranderingen in het stelsel energieprestatie en de functie van NTA 8800.
  • NTA 8800: op 1 juli 2020 is de laatste versie van NTA 8800 verschenen. Harm Valk brengt u op de hoogte van de eerste praktijkervaringen met NTA 8800. Harm Valk is senior adviseur bij Nieman Raadgevende Ingenieurs en voorzitter van de projectgroep NTA 8800. 
  • Kwaliteitsborging: de huidige kwaliteitsborging is in lijn gebracht met NTA 8800, zodat de methode gebruikt kan worden voor bestaande- en nieuwe gebouwen, woningen- en utiliteitsgebouwen. Aart de Geus brengt u op de hoogte hoe het proces van kwaliteitsborging werkt, welke eisen er aan EP- adviseurs worden gesteld en welke opleidingen zij kunnen volgen. Aart de Geus is voorzitter Centraal College van Deskundigen van InstallQ en voorzitter raad van advies van de BCRG.  
  • Per 1 juli zijn de opnameprotocollen, ISSO publicatie 75.1 & 82.1 verschenen. Hoe gebruik ik deze protocollen en waar moet ik op letten. Wat is bijvoorbeeld het verschil tussen de detail- en de basisopname? Deze en andere praktische vragen worden beantwoord door Marco Hofman. Marco Hofman is teamcoördinator kennisontwikkeling bij ISSO. 
  • Het nieuwe energielabel: welke impact heeft de nieuwe bepalingsmethodiek op het energielabel en hoe komt dit nieuwe energielabel eruit te zien? Marinde van Rooij en Philippe van der Beesen brengen u op de hoogte van de laatste stand van zaken.Marinde van Rooij is senior beleidsmedewerker bij het ministerie van BZK. Philippe van der Beesen is senior consultant bij RVO.