Watertechnische installaties: normen, wetgeving & waterwerkbladen

06-07-2023

Watertechnische installaties: normen, wetgeving & waterwerkbladen

Wat zijn de nu geldende normen, wetgeving en waterwerkbladen voor watertechnische installaties? U hoort het op de installateursnamiddag in het
najaar van 2023. InstallQ organiseert de namiddag op een aantal locaties in 
het land. Alle bijeenkomsten zijn van 16.00 tot 20.00 uur, inclusief een klein buffet.

Thema
Geregeld veranderen installatieconcepten, normen en wetgeving. Wat is bijvoorbeeld de stand van zaken rondom de Drinkwaterwet, het bijbehorende Drinkwaterbesluit en legionellapreventie?

Om aan wetten en normen te kunnen blijven voldoen, winnen ook inregelen en controles aan belangrijkheid. Hoe pakt u dat goed aan? Op de installateursnamiddag praten we u bij. Zo kunt u ook uw opdrachtgever goed blijven informeren over de waterinstallaties in woningen en gebouwen.

Lering trekken uit de praktijk
Wat mag en wat moet? De theorie en ook mogelijke risico’s worden u duidelijk gemaakt aan de hand van projectcases. U kunt vragen stellen en zelf praktijksituaties aandragen.

Door wie?
Spreker tijdens een installateursmiddag is Ron Bosch of Siebe Lans, beiden 
specialisten in het onderwerp.

Onderwerpen
De sprekers behandelen de volgende onderwerpen:
• Keerkleppen
• Inrichting meterkast (casus)
• Beugelen leidingwerk (casus)

Programma
16.00    Zaal open en ontvangst
16.15    Opening door InstallQ
16.30    Normen, wetten en waterbladen (praktijk, deel 1)
18.00    Presentatie Technische Unie
18.10    Klein buffet
18.45    Normen, wetten en waterbladen (praktijk, deel 2)
19.45    Vragen en afsluiting
20.00    Afsluiting

Wanneer?
Zie kader rechts voor de beschikbare data.

Hoe laat?
Alle bijeenkomsten zijn van 16.00 tot 20.00 uur, inclusief een netwerkborrel.
U bent welkom vanaf 16.00 uur.

Kosten?
De kosten bedragen € 75,– (per persoon, excl. btw).

Inschrijven?
Meld u aan via Mijn InstallQ (bij agenda). Of door dit formulier volledig in te vullen en te sturen naar Secretariaat@InstallQ.nl.

De infobijeenkomsten van InstallQ
InstallQ organiseert regelmatig informatiebijeenkomsten voor InstallQ­ erkende installatiebedrijven. Op onze bijeenkomsten hoort u over nieuwe technieken, regelingen of kennis op uw vakgebied. Daarbij kunt u netwerken met vakgenoten.
Di 12 septemberZwolle
Wo 20 septemberAmsterdam VERVALLEN
Ma 25 septemberAmersfoort
Wo 27 september Nijmegen
Wo 4 oktoberEindhoven
Wo 11 oktoberDordrecht

Uiterlijk één week voor de bijeenkomst ontvangt u een e-mail met de 
complete locatiegegevens.