Warmtepompen

Home » Opleidingen, examens & bijscholing » Warmtepompen

Uw vakgebied is warmtepompen

U wilt een accreditatie (erkenning) voor uw opleiding of examen op het vakgebied warmtepompen. Wat valt onder het vakgebied warmtepompen? En hoe vraagt u de accreditatie warmtepompen bij ons aan?

Wat zijn warmtepompen?
Uw opleiding, examen of bijscholing behandelt de installatietechniek van warmtepompen. Met een warmtepomp gebruiken we lucht, bodem of (grond)water voor de verwarming van kraanwater of een gebouw. Dit kan ook met volledig elektrische systemen, dus zonder gas.

Welke examens en opleidingen accrediteert installQ?
InstallQ accrediteert:

Niet-bodemgebonden:

 • Monteur warmtepomp
 • Eerste monteur warmtepomp
 • Eerste monteur warmtepomp¬†all electric
 • Eerste monteur warmtepomp service en onderhoud
 • Ontwerper en adviseur warmtepomp
 • Werkverantwoordelijke warmtepomp
Bodemgebonden:

 • Bodemgebonden warmtepompen voor individuele woningen
Controledocumenten examens en opleidingen
De benodigde informatie zoals de toetsmatrijs, eindtermen en examens kunt u vinden via VakbekwaamheidscommissieWarmtepomp.nl.

In 4 stappen naar uw accreditatie

 1. U controleert zelf uw examen, opleiding of bijscholing aan de hand van eindtermen en de toetsmatrijs. De eindtermen staan voor een bepaald kwaliteitsniveau. Hieraan moet uw examen, opleiding of bijscholing minimaal voldoen.
 2. Download via deze link VakbekwaamheidscommissieWarmtepomp de eindtermen en de toetsmatrijs.
 3. Stuur het compleet ingevulde aanvraagformulier met de bijbehorende documenten naar frances.vandenbergh@installQ.nl.
 4. Bewaar alle documenten op uw eigen computer.


Aanvraag accreditatie examen

Aanvragen

Aanvraag accreditatie opleiding

Aanvragen

Aanvraag accreditatie bijscholing

Aanvragen