Verlenging overgangsregeling voor EP-adviseurs

05-07-2021

Verlenging overgangsregeling voor EP-adviseurs

De overgangsregeling voor energieprestatieadviseurs is verlengd met vier maanden. Tot 1 november 2021 kunnen bepaalde EP-adviseurs nog de energieprestatie registreren (naast het opnemen van gebouwen). De overgangsregeling liep aanvankelijk tot 1 juli 2021.

Alle adviseurs die al een poging deden tot examen, krijgen een herkansing tot 1-11-2021.

Verruiming overgangsregeling
De verruiming geldt voor energieadviseurs, die nog geen bewijs van vakbekwaamheid hebben, maar aantoonbaar in staat zijn de opname van de energieprestatie te doen. Het gaat hier om adviseurs die alle examenmodules hebben behaald, met uitzondering van de software-module. Tot 1 november is onder voorwaarden mogelijk:

  • de opname van de energieprestatie van gebouwen te doen
  • de registratie van de energieprestatie uit te voeren
  • de BENG-berekening te maken en registeren.

Voorwaarden
Om de kwaliteit van de registraties eenduidig te borgen, is in de verruimde overgangsregeling het volgende voorgeschreven:

  • de certificaathouder behoort aanvullend in ieder geval de eerste twee geregistreerde energieprestaties te controleren van een energieadviseur die gebruikmaakt van de overgangsregeling
  • daarnaast behoort bij de registratie in EP-online de lettertoevoeging ‘O’ achter het examennummer van de desbetreffende energieadviseur worden geplaatst.
Al één poging tot examen gedaan?
Alle adviseurs in het bezit van een geldige EPA-kwalificatie op basis van de oude methode, die voor 1-7-2021 tenminste één poging hebben gedaan het aanvullend examen te behalen, krijgen tot 1-11-2021 de kans alsnog dit examen te behalen (herkansing). Hierbij loopt de termijn van de verlenging gelijk met die van de overgangsregeling. Het maximum aantal van 6 pogingen blijft wel staan. Adviseurs die nog geen Aanvullend examen hebben gedaan, moeten de initiële route volgen.

Verruiming en overgangsregeling

De overgangsregeling is voor de derde keer verruimd. In aanloop naar de inwerkingtreding van bepalingsmethode NTA 8800, op 1 januari 2020, werd duidelijk dat een deel van de EP-adviseurs het bewijs van vakbekwaamheid niet tijdig zal halen. Dat komt onder andere door de huidige coronamaatregelen, discussies in de politiek en de kwaliteit van de examens. Hierdoor zouden de EP-adviseurs hun werk na 1 januari 2021 niet kunnen uitvoeren. Inmiddels zijn de examens verbeterd.

Overgangsregeling eindigt op 1 november 2021
De overgangsregeling geldt tot 1 november 2021. Na die datum behoort de EP-adviseur volledig vakbekwaam te zijn conform de eisen van de BRL9500-W en/of BRL9500-U.

Tot 1 januari 2022 geen advertentieverplichting energielabel
Tot 1 januari 2022 wordt niet gehandhaafd op de verplichting om een geldig afgegeven energielabel te vermelden in verkoop- of verhuuradvertenties van een gebouw. Dat was eerst 1 juli 2021. Ook die datum is dus verlengd.

Het gaat om vermelding van de energieprestatie-indicator (de labelklasse) van een geldig afgegeven energielabel. Is er nog geen geldig energielabel afgegeven, dan is deze vermelding niet vereist. Vermelding is echter wel vereist als al een geldig energielabel is afgegeven voor het betreffende gebouw.

Meer weten?