Vakmanschap CO/gas

Vakmanschap CO/gas

Uw vakgebied is het CO-vakmanschap

U wilt een accreditatie (erkenning) voor uw examen voor het CO-Vakmanschap. Hoe vraagt u de accreditatie bij ons aan?

Vakbekwaamheid
Per 1 januari 2021 mogen alleen gecertificeerde bedrijven met gediplomeerde monteurs werken aan cv-installaties. De vakbekwaamheid van de uitvoerend cv-monteur is van groot belang: die moet met name bij de inbedrijfstelling van het toestel aantoonbaar zijn. De cv-monteur kan zijn of haar vakbekwaamheid controleren met een online-zelftoets op vakmanschapco.nl. De toets maakt duidelijk of voldaan wordt aan de technische eisen van de nieuwe regeling. Deze online toets is kosteloos.

Bijscholen
Cv-monteurs met onvoldoende kennis of kunde, kunnen het zogenaamde Bewijs van Vakmanschap behalen. Dit bewijs krijgt de cv-monteur na het positief afronden van een theorietoets en een praktijkexamen (mede ontwikkeld door OTIB). Alleen geacrediteerde praktijkexamens zijn geldig. U kunt uw praktijkexamen laten accrediteren via InstallQ.

In 4 stappen naar uw accreditatie

  1. U controleert zelf uw examen aan de hand van eindtermen en een controledocument. De eindtermen staan voor een bepaald kwaliteitsniveau. Hieraan moet uw examen minimaal voldoen.
  2. Download onderaan deze pagina de eindtermen en het controledocument.
  3. Stuur het controledocument compleet ingevuld naar frances.vandenbergh@installQ.nl met het aanvraagformulier.
  4. Bewaar alle documenten op uw eigen computer.


Aanvragen
examen

Aanvragen

Aanvragen opleiding

Aanvragen

Aanvragen bijscholing

Aanvragen

Downloads

Voorschriften en richtlijnen
Eindtermenlijst
Download
Vakmanschap CO - outillagelijst examenlocatie
Download
Outillagelijst kandidaat
Download
Richtlijnen praktijkexamen
Download
Examenreglement
Download
Klachten en beroepen
Download
Scorelijst (profiel assessor)
Download