CO-vakmanschap / gastechniek

Home » Opleidingen, examens & bijscholing » CO-vakmanschap / gastechniek

Uw vakgebied is het CO-vakmanschap of gastechnische installaties

U wilt een accreditatie (erkenning) voor uw examen CO-vakmanschap of gastechnische installaties. Hoe vraagt u de accreditatie bij ons aan?

Vakbekwaamheid
Per 1 januari 2021 mogen alleen gecertificeerde bedrijven met gediplomeerde monteurs werken aan cv-installaties. De vakbekwaamheid van de uitvoerend cv-monteur is van groot belang: die moet met name bij de inbedrijfstelling van het toestel aantoonbaar zijn. De cv-monteur kan zijn of haar vakbekwaamheid controleren met een online-zelftoets op VakbekwaamheidscommissieCO.nl. De toets maakt duidelijk of voldaan wordt aan de technische eisen van de nieuwe regeling. Deze online toets is kosteloos.

Bijscholen
Cv-monteurs met onvoldoende kennis of kunde, kunnen het zogenaamde Bewijs van Vakmanschap behalen. Dit bewijs krijgt de cv-monteur na het positief afronden van een theorietoets en een praktijkexamen, mede ontwikkeld door Wij Techniek (voorheen Otib). Alleen geacrediteerde praktijkexamens zijn geldig. U kunt uw praktijkexamen laten accrediteren via InstallQ.

Welk examen accrediteert installQ?
InstallQ acrediteert:

  • Gasverbrandingstoestellen (theorie/praktijk)
  • Gastechnische installaties (theorie/praktijk)
Controledocumenten examens en opleidingen
De benodigde informatie zoals de toetsmatrijs/eindtermen en examens kunt u vinden via VakbekwaamheidscommissieCO.nl.

In 4 stappen naar uw accreditatie

  1. U controleert zelf uw examen aan de hand van eindtermen en een controledocument. De eindtermen staan voor een bepaald kwaliteitsniveau. Hieraan moet uw examen minimaal voldoen.
  2. Download via VakbekwaamheidscommissieCO.nl de eindtermen en het controledocument.
  3. Stuur het controledocument compleet ingevuld naar frances.vandenbergh@installQ.nl met het aanvraagformulier.
  4. Bewaar alle documenten op uw eigen computer.


Aanvraag accreditatie examen

Aanvragen

Aanvraag accreditatie opleiding

Aanvragen

Aanvraag accreditatie bijscholing

Aanvragen