Rapport Connect2025: signaal voor politiek, economie en maatschappij

16-03-2018

Rapport Connect2025: signaal voor politiek, economie en maatschappij

De rol van de techniek wordt in de komende zeven jaar groter dan ooit. Dit staat in rapport Connect2025 dat verscheen in maart 2018. De samenleving verandert ingrijpend door de energietransitie, circulaire economie, verstedelijking en digitalisering. Technische innovaties drukken hun stempel op wonen, werken en zakendoen.

Grote rol voor installatiebranche
Het rapport Connect2025 beschrijft de rol die techniek gaat spelen in de gebouwde omgeving, infrastructuur, mobiliteit en industrie. Opvallend is de centrale positie van de installatiebranche bij de aanpak van vrijwel alle grote maatschappelijke uitdagingen. Het volledige rapport staat op www.connect2025.nl.  

Signaal voor politiek, economie en maatschappij
Connect2025 is ene signaal van aantal gerenommeerde partijen binnen de installatiebranche, waaronder InstallQ. Andere deelnemers zijn Techniek Nederland, ISSO, OTIB, PIT en TVVL. Deze organisaties hebben met het rapport een brede doelgroep op het oog. De toekomstvisie en de informatie in het rapport is een inspiratie voor politiek, overheid, onderwijs, wetenschap, partners in de bouw, industrie, energie, infra, mobiliteit en zorg.

Duurzame en vernieuwende technieken
Gaat het om onderwerpen als de energietransitie en mobiliteitsvraagstukken, dan moeten oplossingen komen van duurzame en vernieuwende techniek.

Dat ligt voor de hand. Maar Connect2025 laat zien dat ook andere sectoren en professies zich richten op technische innovaties, zoals zorg, veiligheid, digitalisering en beleidsmakers. Het rapport beschrijft stormachtige ontwikkelingen op het gebied van de techniek aan de hand van zes thema's:

  • de stad Nederland
  • nul is de norm
  • data als grondstof
  • branche zonder grenzen
  • mensenwerk
  • en nieuwe werkwijzen.
Vrijwel onbegrensde technische mogelijkheden gaan voor grote veranderingen zorgen. Denk hierbij aan duurzame technieken voor vermindering van CO2 tot nieuwe zorgconcepten en het internet of things.