Reden van krachtenbundeling

Breed draagvlak binnen de branche

De fusie tussen KvINL en Sterkin tot de nieuwe Stichting InstallQ zorgt ervoor dat er meer duidelijkheid en een grotere transparantie ontstaat. Goede kwaliteitsborging is namelijk gebaat bij een breed draagvlak, veel duidelijkheid en zekerheid, tegen aanvaardbare kosten. Dit ontstaat alleen als er een brede afstemming is tussen en met verschillende partijen. Het laten bestaan van meerdere stichtingen die zich met kwaliteitsborging bezighouden helpt in dat geval niet om tot succesvolle regelingen te komen.

De fusie van de twee stichtingen tot InstallQ maakt de nieuwe organisatie een marktleider waarbij ze volledig onafhankelijk en zelfstandig opereert. Zo streeft InstallQ de komende jaren ernaar om hèt toonaangevende kwalificerende instituut voor de installatiebranche te worden. Daarbij wil InstallQ zoveel mogelijk bestaande en nog te ontwikkelen kwalificerende regelingen op het gebied van de installatie- en elektrotechniek in beheer nemen en onderhouden.