Noodverlichting

Home » Opleidingen, examens & bijscholing » Noodverlichting

Uw vakgebied is noodverlichting

U wilt een accreditatie (erkenning) voor uw opleiding of examen op het vakgebied noodverlichting. Wat valt onder het vakgebied noodverlichting? En hoe vraag u de accreditatie noodverlichting bij ons aan?

Wat is noodverlichting?
Noodverlichting is een vorm van verlichting die blijft branden als de netspanning wegvalt. Anders zou een gebouw compleet donker zijn. Zo geeft noodverlichting richting aan van nooduitgangen bij brand of calamiteit. Noodverlichting is voor iedereen herkenbaar door een uniform symbool van een 'rennend mannetje'. De overige noodverlichting wordt gebruikt in afgesloten ruimtes zonder daglicht. Uw opleiding, examen of bijscholing behandelt de installatietechniek van noodverlichting.

In 4 stappen naar uw accreditatie

  1. U controleert zelf uw examen, opleiding of bijscholing aan de hand van eindtermen en een controledocument. De eindtermen staan voor een bepaald kwaliteitsniveau. Hieraan moet uw examen, opleiding of bijscholing minimaal voldoen.
  2. Download onderaan deze pagina de eindtermen en het controledocument.
  3. Stuur het controledocument compleet ingevuld naar frances.vandenbergh@installQ.nl met het aanvraagformulier.
  4. Bewaar alle documenten op uw eigen computer.


Aanvragen
examen

Aanvragen

Aanvragen opleiding

Aanvragen

Aanvragen bijscholing

Aanvragen

Downloads

Noodverlichtingsdeskundige
Controledocument examen noodverlichtingsdeskundige
Download
Controledocument opleiding noodverlichtingsdeskundige
Download
Eindtermen noodverlichtingsdeskundige
Download
Scorelijsten
Scorelijst accreditatie examen
Download
Scorelijst accreditatie opleiding
Download