Ter kritiek: nieuwe Erkenning Watervoerende Verwarmingssystemen

26-04-2022

Ter kritiek: nieuwe Erkenning Watervoerende Verwarmingssystemen

Tot en met donderdag 5 mei 2022 kunt u reageren op de nieuwe Erkenningsregeling Watervoerende Verwarmingssystemen. In deze regeling zijn de eisen opgenomen voor het ontwerp, de installatie, en het beheer en onderhoud van gebouwgebonden watervoerende verwarmingssystemen. De officiële reactietermijn eindigt op 28 april, maar reacties die uiterlijk 5 mei binnenkomen worden nog meegenomen.

Concept erkenningsregeling & kritiekformulier
Download het concept van de erkenningsregeling (PDF). En download het kritiekformulier. Uw kritiekformulier kunt u sturen naar elize.vantil@installq.nl.

Nadere informatie
Mocht u naar aanleiding van de kritiekversie vragen hebben, dan kunt u die per e-mail stellen via info@installQ.nl.

Vervolg
Na sluiting van de kritiekperiode wordt de kritiek behandeld in de Technische Commissie en eventueel verwerkt. Daarna wordt de definitieve versie vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van InstallQ. Naar verwachting treedt de erkenningsregeling in het vierde kwartaal van 2022 in werking.

Gevolgen erkenningshouders van EVI Verwarmingsinstallaties
Installateurs die erkend zijn voor EVI Verwarmingsinstallaties, behoren op een nog nader te bepalen termijn te kunnen werken volgens deze nieuwe erkenningsregeling en/of gecertificeerd te zijn voor Beoordelingsrichtlijn (BRL)6000-25.

De nieuwe regeling specifiek
De nieuwe erkenning gebouwgebonden watervoerende verwarmingssystemen is voor zowel nieuwbouw als voor bestaande bouw. Waterzijdig inregelen is onderdeel van deze regeling. Het bedrijf kan straks een erkenning aanvragen voor een of twee deelgebieden:

  • installaties tot en met 70 kW
  • installaties groter dan 70 kW.

Als het installateursbedrijf ook een watervoerend systeem aansluit op een warmtenet, dan behoort dit installatiebedrijf ook een erkenning te hebben voor de eveneens nieuwe erkenningsregeling Afleversets.

Reden van deze nieuwe erkenning
De nieuwe erkenningsregeling Watervoerende Verwarmingssystemen vervangt de erkenningsregeling EVI Verwarmingsinstallaties.

De erkenningsregeling beperkt zich tot de installatie voor ruimteverwarming- en/of warmtapwatervoorzieningen, inclusief de aansluiting op de warmtebron. Echter: zonder de warmtebron zelf (ofwel het watervoerende verwarmingssysteem).

Voor werkzaamheden aan de warmtebron zelf (tot 100 kW) geldt naar verwachting vanaf 1 januari 2023 een certificatieplicht. Het installatiebedrijf dient dan gecertificeerd te zijn voor BRL6000-25.

Inhoud erkenning
Een erkend bedrijf geeft aan dat deze gebouw gebonden watervoerende verwarmingssystemen volgens het vereiste kwaliteitsniveau uit deze erkenningsregeling ontwerpt, installeert, beheert, onderhoudt, vervangt en/of repareert. De regeling beschrijft:

  • het onderwerp van de regeling (hoofdstuk 2)
  • de eisen voor erkenning (hoofdstuk 3)
  • de eisen te stellen aan de installaties en documenten (hoofdstuk 4)de eisen te stellen aan de werkzaamheden (hoofdstuk 5).

De regeling bevat onder meer:

  • outillagelijst watervoerende verwarmingssystemen
  • outillagelijst vakdiscipline watervoerende verwarmingssystemen
  • model controlerapport vakdiscipline watervoerende verwarmingssystemen.

De nieuwe erkenningsregeling voldoet aan de betreffende eisen in het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (deze vervangt Bouwbesluit 2012 per 1 januari 2023) en is in lijn gebracht met de toekomstige Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb). Deze wet stelt onder meer bepaalde eisen aan vakbekwaamheid en gebouwdossier.

Doel van de erkenning
Met deze erkenning toont u aan te kunnen werken op kwalitatief goed niveau en volgens de betreffende eisen in onder meer Besluit Bouwwerken Leefomgeving. De technische medewerkers zijn aantoonbaar deskundig op het gebied van watervoerende verwarmingssystemen. Eens in de zoveel tijd vinden externe kwaliteitscontroles plaats door onafhankelijke beoordelingsbedrijven en InstallQ. Dit geeft een gegrond vertrouwen bij (potentiële) opdrachtgevers.