21-01-2021

De slagingspercentages van de EP-examens tonen een stijgende trend. Een groter aantal kandidaten dan voorheen haalt al bij de eerste afname een examen.

In februari vinden opnieuw landelijk EP-examens plaats aan de computer thuis. Zo worden kandidaten ondanks de lockdown toch in staat gesteld om examen te doen.


Nieuwe data online examens
(Toekomstig) EP-adviseurs kunnen zich aamelden voor thuisexaminering op onderstaande data via CITO en ’t Examenpark. Na uw aanmelding ontvangt u een bevestiging van het exameninstituut.

  • Dinsdag 2 februari - 9.30 uur: WA-B
  • Donderdag 4 februari - 9.00 uur: UA-D
  • Donderdag 4 februari - 9.30 uur: UA-B
  • Donderdag 11 februari - 9.30 uur: W-5
  • Donderdag 11 februari - 9.30 uur: U-5
Op die data gaan een groot aantal kandidaten gelijktijdig vanuit huis een examenmodule afleggen om vakbekwaam EP-adviseur te worden. Normaal gesproken vinden de EP-examens plaats op locatie of in computercentra.

Stijging slagingspercentages EP-examens
De slagingspercentages van de EP-examens tonen een stijgende trend.

  • Bij de afgenomen online thuisexamens (WA-B en UA-B) is een stijgingspercentage te zien van circa 10 tot 20%. 
  • Uit examencijfers blijkt dat gemiddeld zo’n 60% van de kandidaten direct slaagt als zij één van de diverse W-examens doen.
  • Voor de U-examens is dat gemiddelde slagingspercentage ruim 50%, met uitschieters naar boven (zoals de U5 kennismodule waarvoor bijna 80% van de examenkandidaten slaagde).
  • Van de 700 kandidaten die onlangs een W-softwaretoets afnamen, slaagde 70% bij de eerste poging. Bij de U-softwaretoetsen is dat circa 60%.

Wat laten de cijfers zien?
De aanpassingen en verbeteringen die eind 2020 in de examens zijn doorgevoerd, werpen hun vruchten af. Dat is wat de cijfers laten zien. Zo is de kwaliteit van de examens verbeterd. Ook zijn kandidaten met terugwerkende kracht geslaagd. Daarbij zijn de kandidaten meegenomen die recent een herkansing deden. Verder stijgt het slagingspercentage nu de examens, door de huidige lockdown, online worden afgenomen.

Goede start EP-adviesmarkt
De branches FEDEC, AvEPA en het opleiderscollectief, waren sterk betrokken bij elke stap van de verbeteringsslag. De betrokken partijen blijven de examens in onderlnge samenwerking verbeteren. Dankzij de positieve trend in slagingspercentages, is een goede start gemaakt op de EP-adviesmarkt.

Meer weten?