Ter kritiek: erkenningsregeling over dakbedekking en gevelbekleding in metaal

01-04-2020

Ter kritiek: erkenningsregeling over dakbedekking en gevelbekleding in metaal

Tot en met donderdag 30 april 2020 kunt u reageren op een vakspecifieke, nieuwe erkenningsregeling over metalen dakbedekking en metalen gevelbekleding. In de regeling staan alle eisen die gelden voor het adviseren en het aanbrengen. De regeling is niet van toepassing op de constructie van daken en gevels.

Doel van de regeling
De erkenningsregeling omvat alle werkzaamheden en bevat eisen waaraan het erkende bedrijf moet voldoen op het gebied van:

  • de vakbekwaamheid van het ingezette personeel
  • het aanwijsbeleid
  • de outillage en controle op de uitgevoerde werkzaamheden.
Bouwvergunningplichtig werk
Aanvullende eisen gelden voor werkzaamheden aan een bouwwerk waarop een bouwvergunning van toepassing is (bouwvergunningplichtig werk). Die eisen gelden voor:

  • de registratie van de opdracht
  • het ontwerp
  • het onderhoudsschema (indien van toepassing)
  • en de resultaten van de controles zoals gevraagd in het kader van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (WKB).

Kritiekversie
De kritiekversie is op 13 februari 2020 ter publicatie vrijgegeven door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van InstallQ:
Kritiekversie erkenningsregeling Metalen dakbedekking en -gevelbekleding (versie 10-02-2020)
Attentie bij eisen van het bedrijf: in afwijking van het Reglement vindt de externe projectcontrole één keer per jaar plaats (in plaats van één keer per vier jaar).

Kritiekformulier
Tot en met donderdag 30 april kunt u op de kritiekversie reageren met dit formulier. Download het formulier op uw computer en stuur een ingevuld exemplaar per e-mail naar elize.vantil@installQ.nl.

Nadere informatie
Mocht u naar aanleiding van deze kritiekversie vragen hebben, dan kunt u die per e-mail stellen via info@installQ.nl.

Vervolg
Na sluiting van de kritiekperiode wordt de kritiek verwerkt en besproken in de Technische Commissie. Daarna wordt de definitieve versie vastgesteld door het CCvD van InstallQ. Naar verwachting kan de erkenningsregeling begin derde kwartaal 2020 in werking treden.