InstallQ zet kanttekening bij hoge kosten verplichte certificering voor cv-installateurs

29-05-2019

InstallQ zet kanttekening bij hoge kosten verplichte certificering voor cv-installateurs

De Tweede Kamer heeft op 28 mei 2019 ingestemd met de wijziging van de Woningwet inzake certificering van werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties. InstallQ, beheerder van kwaliteitsregelingen binnen de installatiebranche, staat positief tegenover de wetswijziging. De stichting plaatst echter een kanttekening bij de hoge kosten die de wet met zich meebrengt voor met name het MKB en ZZP’ers.

InstallQ dringt aan om alsnog eerst de zogenaamde MKB-toets uit te voeren, waarbij onafhankelijk wordt vastgesteld of de kosten en de regeldruk niet disproportioneel hoog zijn.

Veiligheid, kwaliteit en kosten
Ed Nijpels, voorzitter InstallQ: ‘De aanpassing van de Woningwet bevordert de veiligheid van installaties in Nederland en brengt de kwaliteit van de branche op een hoger niveau. Samen met diverse andere organisaties is InstallQ voorstander van een wettelijke regeling voor cv-bedrijven. De keus voor een certificeringsregeling in plaats van een erkenningsregeling brengt echter aanzienlijk extra kosten voor de installateurs met zich mee’.

Capaciteit
‘Voor alle werkzaamheden aan gasverbrandingsinstallaties vraagt de markt de inzet van veel bedrijven, waaronder ook het MKB en ZZP’ers. Door de kosten van de regeling dreigen deze bedrijven af te haken,’ aldus Nijpels. Hij vervolgt dat InstallQ wel op de ontwikkelingen vooruit is gelopen: ‘InstallQ heeft al een nieuwe certificeringsregeling uitgewerkt. Daarnaast draagt de stichting bij aan het opstellen van de vakbekwaamheidseisen, het invullen van het opleidingstraject en de examens’.

Evaluatie
Op basis van een amendement wordt de wet na drie jaar geëvalueerd. Die evaluatie gaat dan, naast de veiligheid van cv-ketels, over de regeldruk en de kosten voor bedrijven en consumenten. De hoge kosten hebben installatiebedrijven dan al moeten maken. InstallQ heeft daarom in een eerder stadium van de discussie rond de nieuwe wetgeving dan ook aangedrongen om nadrukkelijker naar de kosten te kijken.

Opleidingen
Mede op initiatief van het onderwijsfonds OTIB is recentelijk een online-zelftoets, een theorietoets en een praktijkexamen ontwikkeld. Deze komen binnenkort beschikbaar. Op basis hiervan kunnen cv-monteurs aan de technische eisen van de nieuwe regeling voldoen. Zo kunnen zij zich goed voorbereiden op de wijziging van de Woningwet, die per januari 2020 van kracht wordt. Voor de wet geldt een overgangstermijn van een jaar.