InstallQ in de media

24-09-2021

InstallQ in de media

De onafhankelijke stichting InstallQ is een toonaangevende partij in de markt. Om die reden wordt InstallQ regelmatig geïnterviewd door de media. Dat levert vaak informatieve artikelen op. We presenteren u graag een selectie.

Verplichting Gasketelwet 9 maanden uitgesteld
De Gasketelwet schrijft voor dat bedrijven die gasketels installeren of onderhouden een verplichte certificering moeten hebben volgens de certificeringsschema’s van InstallQ, KIWA of de Nederlandse Haarden- en Kachelbranche (NHK). Maar die schema’s zijn nog steeds niet goedgekeurd en dus kúnnen bedrijven zich nog niet laten certificeren.
Bron: Installatie.nl

CO-certificering onder licentie
Bedrijfscertificering voor de Gasketelwet is een lastig proces, waar veel zzp’ers als een berg tegenop zien. CO-keur.nl ontwikkelde een systeem waarbij de certificering bij CO-keur ligt en zzp’ers hier onder licentie gebruik van kunnen maken. Van de zzp’er wordt dan alleen nog verwacht dat hij zijn Vakmanschap CO-papieren haalt en dat hij geldige kalibratierapporten van zijn meetapparatuur kan overleggen. Afmelden van de ketel gaat dan via een app, waar CO-keur op dit moment de laatste hand aan legt, zegt Ard van den Meeberg van CO-keur. Over deze plannen is uitgebreid overleg gevoerd met verschillende betrokken partijen, waaronder InstallQ, de opsteller van de BRL 6000-25.
Bron: Installatie.nl

Nieuwe erkenning Zon-PV: waarom is het nodig?

Iedereen in de PV-sector wil dat geplaatste installaties honderd procent veilig en volgens de regels worden geplaatst. En daar komt InstallQ om de hoek kijken: zij maken zich hard voor veilige technische gebouwinstallaties van goede kwaliteit voor heel Nederland. Daarom ontwikkelen en beheren ze een groot regiment aan kwaliteitsregelingen en verlenen ze erkenningen aan de vakbekwame installateur. Wil van Ophem, directeur technisch zaken, praat ons bij over de nieuwste regeling voor Zon-PV, een artikel in twee delen.
Bron: Solar356

Nieuwe erkenning Zon-PV: veiligheid voor alles.
Iedereen in de PV-sector wil dat geplaatste installaties honderd procent veilig en volgens de regels worden geplaatst. In dit tweede deel lees je vooral wat er is veranderd aan de vorige erkenningsregeling Zon-PV.
Bron: Solar356

Vernieuwde erkenningsregeling warmtepompen op komst
Er is een vernieuwde erkenningsregeling warmtepompinstallaties op komst. Mede door nieuwe technische ontwikkelingen, bleek het noodzakelijk om de huidige erkenningsregeling aan te passen. Vakbekwaamheid krijgt meer aandacht. Lees het artikel.
Bron: Gawalo.nl

InstallQ sluit aan op Wet Kwaliteitsborging (Wkb)

Bijna alle kwaliteitsregelingen van InstallQ sluiten binnenkort aan op de nieuwe wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen (Wkb). Gereed zijn de erkenningsregelingen voor elektra-, gas-, waterinstallaties en woningventilatiesystemen. Lees hier het complete artikel.
Bron: Vaktechnisch.nl