Gepubliceerd: interpretatiedocumenten bij NTA 8800

06-08-2021

Gepubliceerd: interpretatiedocumenten bij NTA 8800

In het afgelopen halfjaar zijn kleine aanpassingen en verduidelijkingen verwerkt in NTA 8800 door onder andere ervaringen in de markt. Dit zijn aanvullingen en kleine verbeteringen op de onderdelen van het stelsel, per 1 januari 2021 beschikbaar gesteld.

Aanpassing ISSO-publicaties
De aanpassingen en verduidelijkingen zijn verwerkt in de interpretatiedocumenten bij ISSO-publicaties 75.1 en 82.1. Deze publicaties betreffen de opnameprotocollen. Ook geven de publicaties aan hoe en welke gegevens de energieprestatieadviseur dient te verzamelen voor het bepalen van de energieprestatie van een gebouw. De integrale versies van de ISSO-publicaties verschijnen na de zomer op papier en online.

De software en examens worden aangepast op basis van de interpretatiedocumenten bij NTA 8800 en de ISSO opnameprotocollen.

BRL-en rondom EP
Aan BRL 9500-U, BRL9500-W en BRL9501 verandert niets. Wel schrijven BRL9500-W en BRL9500-U voor dat energieprestatieadviseurs op de hoogte behoren te zijn van wijzigingen in onderliggende documenten, zoals NTA 8800 en de opnameprotocollen.

Meer informatie