Effect van enquête onder InstallQ-relaties

13-09-2021

Effect van enquête onder InstallQ-relaties

Wat vindt u van onze communicatie? Die centrale vraag stelde InstallQ in juli 2021 aan haar relaties in een enquête. 470 relaties gaven respons. Door dit grote aantal heeft InstallQ een goed beeld van de waardering voor haar media. Vanaf 2022 infomeren we onze relaties voortaan in minder media.

InstallQ heeft drie soorten media: de maandelijkse E-Vaknieuws, de tweejaarlijkse Vakwijzer en de vakbladen Gaswijs, Stroomlijn en Waterdruk. De maandelijkse E-Vaknieuws wordt vooralsnog alleen verspreid onder erkende installatiebedrijven en door gecertificeerde bedrijven die zich actief aanmelden.

Gewaardeerde onderwerpen
60% van de relaties vindt de maandelijkse E-Vaknieuws een goede informatiebron. Ook de frequentie is voor de meesten in orde; 40% wil de E-Vaknieuws ontvangen zodra belangrijk nieuws te melden is; een kwart vindt zelfs zes keer per jaar voldoende. De Vakwijzer, een tweejaarlijks digitaal magazine, wordt door 70% van de relaties altijd of soms gelezen. De meest gelezen gaan over wet- en regelgeving en vakgerelateerde achtergrondartikelen. Ook nieuwsberichten en interviews met collega-installateurs worden goed gewaardeerd. Met het cijfer 7 ligt de gemiddelde waardering voor de Vakwijzer op een ruime voldoende.

7,5 voor de Vakbladen
De vakbladen Gaswijs, Stroomlijn en Waterdruk - van oorsprong gericht op erkende installatiebedrijven - worden door 75% van de geënquêteerden gelezen. 20% leest soms één of meer magazines. 95% van de lezers vinden de artikelen van de onafhankelijke redactie ‘goed en informatief’. De vakbladen krijgen een gemiddelde waardering met een 7,5.

Bevindingen
Van alle media wordt de leesbaarheid en het technisch taalgebruik als goed beoordeeld. Op de vraag over welke onderwerpen de relaties meer willen lezen, zijn er twee uitschieters: techniek & innovatie en wet- & regelgeving. Vanzelfsprekend willen de relaties op de hoogte blijven van ontwikkelingen rondom erkennings- en certificeringsregelingen, de corebusiness van InstallQ. Voor de meeste respondenten speelt tijdgebrek een belangrijke rol om de aangeboden informatie goed te lezen.

Conclusies
“Met de reacties van onze relaties kan InstallQ goed bepalen of hoe we hen goed informeren”, zegt Hans van den Berg, directeur Algemene Zaken InstallQ. “Omdat bij veel van onze relaties tijdgebrek speelt, willen we onze media efficiënter aanbieden. We stoppen met de tweejaarlijkse Vakwijzer. De goed gelezen onderwerpen uit dit magazine bieden we vanaf 2022 aan via de E-Vaknieuws en op de nieuwspagina van onze site."

"De maandelijkse E-Vaknieuws krijgt de titel van de Vakwijzer. Deze digitale Vakwijzer sturen we, behalve naar de erkende installatiebedrijven, ook naar de installatiebedrijven die via ons gecertificeerd zijn. Afmelden van de Vakwijzer kan altijd. Met de toekomstige Vakwijzer in combinatie met de drie vakbladen, hebben we dan een prima media-mix waarin we onze kennis en informatie efficiënt kunnen delen met onze relaties. Hierbij dank ik nogmaals onze relaties voor hun respons.”