Bodemenergie

Home » Opleidingen, examens & bijscholing » Bodemenergie

Uw vakgebied is bodemenergie

U wilt een accreditatie (erkenning) voor uw opleiding of examen op het vakgebied bodemenergie. Wat valt onder het vakgebied bodemenergie? En hoe vraagt u de accreditatie bodemenergie bij ons aan?

Wat is bodemenergie?
Uw opleiding, examen of bijscholing behandelt de installatietechniek van bodem-energie. Energie van bodemenergie gebruikt warmte of koude in de ondiepe ondergrond. Het is een duurzame manier van warmen en koelen van gebouwen, woningen, kassen en fabrieken. Bodemenergie bespaart fossiele brandstoffen en vermindert de uitstoot van CO². Je hebt open en gesloten bodemsystemen. Uw opleiding, examen of bijscholing behandelt de installatietechniek van bodem-energie.

Wat accrediteert installQ?
InstallQ acrediteert:

  • Basiscursus vakmanschap bodemenergie (theorie)
  • Specialisatie bovengrondse systemen (theorie)
  • Specialisatie ondergronds gesloten systemen (theorie)
  • Specialisatie ondergronds open systemen (theorie)
  • Specialisatie exploitatie open/gesloten systemen (theorie)
Controledocumenten
Onderaan deze pagina staan downloads met de benodigde controledocumenten.

In 4 stappen naar uw accreditatie

  1. U controleert zelf uw examen, opleiding of bijscholing aan de hand van eindtermen en een controledocument. De eindtermen staan voor een bepaald kwaliteitsniveau. Hieraan moet uw examen, opleiding of bijscholing minimaal voldoen.
  2. Download onderaan deze pagina de eindtermen en het controledocument.
  3. Stuur het controledocument compleet ingevuld naar frances.vandenbergh@installQ.nl met het aanvraagformulier.
  4. Bewaar alle documenten op uw eigen computer.


Aanvraag accreditatie examen

Aanvragen

Aanvraag accreditatie opleiding

Aanvragen

Aanvraag accreditatie bijscholing

Aanvragen

Downloads

Basiscursus vakmanschap bodemenergie (RES)
Controledocument examen basis vakmanschap bodemenergie
Download
Controledocument opleiding basis vakmanschap bodemenergie
Download
Eindtermen basis vakmanschap bodemenergie
Download
Specialisatie bovengrondse systemen (RES)
Controledocument examen specialisatie bovengrondse systemen
Download
Controledocument opleiding specialisatie bovengrondse systemen
Download
Eindtermen specialisatie bovengrondse systemen
Download
Specialisatie ondergronds gesloten systemen (RES)
Controledocument examen specialisatie ondergronds gesloten systemen
Download
Controledocument opleiding specialisatie ondergronds gesloten systemen
Download
Eindtermen specialisatie ondergronds gesloten systemen
Download
Specialisatie ondergronds open systemen (RES)
Controledocument examen specialisatie ondergronds open systemen
Download
Controledocument opleiding specialisatie ondergronds open systemen
Download
Eindtermen specialisatie ondergronds open systemen
Download
Specialisatie exploitatie open/gesloten systemen (RES)
Controledocument examen specialisatie exploitatie open gesloten systemen
Download
Controledocument opleiding specialisatie exploitatie open gesloten systemen
Download
Eindtermen specialisatie exploitatie open gesloten systemen
Download
Scorelijsten
Scorelijst accreditatie examen
Download
Scorelijst accreditatie opleiding
Download