Beschikbaar: NTA 8800 rekenmethode rondom energieprestatie

22-07-2020

Beschikbaar: NTA 8800 rekenmethode rondom energieprestatie

Alle energieprestatie-adviseurs behoren per 1 januari 2021 te werken met NTA 8800:2020 nl, op 1 juli 2020 definitief verklaard. Met de bepalingsmethode NTA 8800 is vast te stellen of wordt voldaan aan de energieprestatie-eisen voor gebouwen, opgenomen in wet- en regelgeving. De NTA is kosteloos beschikbaar via de NEN-shop.

Europese normen
Directe aanleiding voor de nieuwe NTA 8800, is de implementatie van de Europese richtlijn energieprestatie van gebouwen (EPBD II). Zo vloeit uit de EPBD de verplichting voort dat bouwaanvragen voor nieuwbouw vanaf 1 januari 2021 moeten voldoen aan de BENG-eisen. De nieuwe NTA 8800 is onder andere nodig om aan de Europese richtlijn te voldoen.

Opmerkelijke aspecten van de nieuwe NTA 8800
De nieuwe NTA 8800 kent een groot aantal nieuw op te nemen parameters. Dit verlangt van de adviseur meer expertise en zorgvuldigheid bij het opnemen. NTA 8800 vervangt:

  • NEN 7120; bepalingsmethode voor de energieprestatiecoëfficiënt (EPC)
  • Nader Voorschrift Energie-Index (EI)
  • ISSO-publicatie 75.3 (Formulestructuur energieprestatie advies utiliteitsgebouwen)
  • de huidige EPC- en EI-indicatoren door de energiebehoefte per vierkante meter (kWh/m2).
De NTA levert een aantal indicatoren. Hiermee is een oordeel te geven over de energieprestatie van een gebouw. NTA is van toepassing op nieuwbouw, bestaande bouw, woningbouw en utiliteitsbouw. De NTA bevat zelf geen eisen aan de energieprestatie van gebouwen.

Nieuwe rekensoftware
De nieuwe NTA 8800 heeft gevolgen voor de rekensoftware. Inmiddels is geattesteerde software beschikbaar volgens de nieuwe BRL9501. Hiermee is het mogelijk de energieprestatie van woningen en utiliteitsgebouwen te berekenen volgens de nieuwe NTA.

NEN en de Programmaraad
De nieuwe NTA 8800 is ontwikkeld door de Programmaraad onder de regie van NEN in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). De Programmaraad vertegenwoordigd energie-, installatie- en bouwsector, gemeenten, vastgoedeigenaren, woningcorporaties en adviseurs.

Beoordelingsrichtlijnen 9500 Woningbouw en Utiliteitsbouw
De NTA heeft geleid tot aanpassing van de bestaande beoordelingsrichtlijnen BRL9500-W en BRL9500-U. De wijze waarop energieprestatie-adviseurs gebouwen moeten opnemen, staat beschreven in de vernieuwde ISSO-publicaties 82.1 en 75.1.

Meer weten?