Wetsvoorstel certificering gasverbrandingsinstallaties

22-03-2019

Wetsvoorstel certificering gasverbrandingsinstallaties

Tot maandag 8 april 2019 kunt u reageren op een voorgestelde wijziging van het Bouwbesluit inzake gasverbrandingsinstallaties. Dit wetsvoorstel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft betrekking op de werkzaamheden van installateurs aan gasverbrandingstoestellen.

Als deze wet wordt aangenomen, dan mogen alleen nog gecertificeerde installatiebedrijven met vakbekwame installatie- en onderhoudsmonteurs werkzaamheden uitvoeren aan gasgestookte cv-installaties, gas-sfeerhaarden en warmtapwatertoestellen. De installatie- en onderhoudsmonteurs moeten dan aantoonbaar voldoen aan specifieke vakbekwaamheidseisen. De aangepaste regelgeving gaat in per 1 januari 2020 en heeft een overgangstermijn: de verplichting geldt vanaf 1 januari 2021.

Reageren tot 8 april
U kunt op dit wetsvoorstel reageren met een consultatie via www.overheid.nl. Op die site is eveneens het voorstel in te zien. Ook InstallQ gaat reageren op het wetsvoorstel. Dat doet InstallQ in afstemming met onze stakeholders. Onze reactie zetten wij op korte termijn op deze site.