Energieprestatie

Home » Opleidingen, examens & bijscholing » Energieprestatie

Uw vakgebied is EP-Woningen of EP-Utiliteit

U wilt een accreditatie (erkenning) voor uw opleiding of examen op het vakgebied Energieprestatie Woningen of Utiliteit (EP-W of EP-U). Wat valt onder het vakgebied EP-W of EP-U? En hoe vraagt u de accreditatie EP-W of EP-U bij ons aan?

Wat is EP-W of EP-U?
EP-W en EP-U staan voor energieprestatie woningen/woongebouwen of energiepresatie utiliteitsgebouwen. Een vakbekwame adviseur is in staat zelfstandig een energielabel op te stellen voor een woning of woongebouw dan wel utiliteitsbouw. Uw opleiding, examen of bijscholing behandelt de vakgebieden EP-Woningen/Woongebouwen of EP-Utiliteitsgebouwen.

Wat accrediteert installQ?
InstallQ acrediteert:

  • EP-W ‘Energieprestatie Woningen en Woongebouwen’
  • EP-U ‘Energieprestatie Utiliteitsgebouwen’
  • Verplichte nascholing voor bestaande EP-W-adviseurs (als gevolg van de invoering van de NTA 8800 per 1.1.2021)
  • Verplichte nascholing voor bestaande EP-U-adviseurs (als gevolg van de invoering van de NTA 8800 per 1.1.2021)
Controledocumenten
Onderaan deze pagina staan downloads met de benodigde controledocumenten.

In 4 stappen naar uw accreditatie

  1. U controleert zelf uw examen, opleiding of bijscholing aan de hand van eindtermen en een controledocument. De eindtermen staan voor een bepaald kwaliteitsniveau. Hieraan moet uw examen, opleiding of bijscholing minimaal voldoen.
  2. Download onderaan deze pagina de eindtermen en het controledocument.
  3. Stuur het controledocument compleet ingevuld naar frances.vandenbergh@installQ.nl met het aanvraagformulier.
  4. Bewaar alle documenten op uw eigen computer.


Aanvraag accreditatie examen

Aanvragen

Aanvraag accreditatie opleiding

Aanvragen

Aanvraag accreditatie bijscholing

Aanvragen

Downloads

EP-W-adviseur (basis en detail)
Eindtermen en toetsmatrijs NTA 8800 basis en detail woningen/woongebouwen
Download
Verplicht aanvullend examen EP-W-adviseur (basis en detail)
Eindtermen en toetsmatrijs woningen/woongebouwen aanvullend examen
Download
EP-U-adviseur (basis en detail)
Eindtermen en toetsmatrijs NTA 8800 basis en detail utiliteit
Download
Verplicht aanvullend examen EP-U-adviseur (basis en detail)
Eindtermen en toetsmatrijs utiliteit aanvullend examen
Download
Scorelijsten
Scorelijst accreditatie examen
Download
Scorelijst accreditatie opleiding
Download