Energieprestatie

Home » Opleidingen, examens & bijscholing » Energieprestatie

Uw vakgebied is EP-Woningen of EP-Utiliteit

U wilt een accreditatie voor uw opleiding of examen op het vakgebied Energieprestatie Woningen of Utiliteit (EP-W of EP-U). Wat valt onder het vakgebied EP-W of EP-U? En hoe vraagt u de accreditatie EP-W of EP-U bij ons aan?

Wat is EP-W of EP-U?
EP-W en EP-U staan voor energieprestatie woningen/woongebouwen of energiepresatie utiliteitsgebouwen. Een vakbekwame adviseur is in staat zelfstandig een energielabel op te stellen voor een woning of woongebouw dan wel utiliteitsbouw. Uw opleiding, examen of verplichte bijscholing behandelt de vakgebieden EP-Woningen/ Woongebouwen of EP-Utiliteitsgebouwen.

Wat accrediteert installQ?
InstallQ acrediteert:

  • EP-W ‘Energieprestatie Woningen en Woongebouwen’
  • EP-U ‘Energieprestatie Utiliteitsgebouwen’
  • Verplichte bijscholing voor bestaande EP-W-adviseurs (als gevolg van de invoering van de NTA 8800 per 1 januari 2023 en voor 1 juli 2023)
  • Verplichte bijscholing voor bestaande EP-U-adviseurs (als gevolg van de invoering van de NTA 8800 per 1 januari 2023 en voor 1 juli 2023)
Controledocumenten
Onderaan deze pagina staan downloads met de benodigde controledocumenten.

In 4 stappen naar uw accreditatie

  1. U controleert zelf uw examen, opleiding of verplichte bijscholing aan de hand van eindtermen en een controledocument. De eindtermen staan voor een bepaald kwaliteitsniveau. Hieraan moet uw examen, opleiding of verplichte bijscholing minimaal voldoen.
  2. Download onderaan deze pagina de eindtermen en het controledocument.
  3. Stuur het controledocument compleet ingevuld naar frances.vandenbergh@installQ.nl met het aanvraagformulier.
  4. Bewaar alle documenten op uw eigen computer.


Aanvraag accreditatie examen

Aanvragen

Aanvraag accreditatie opleiding

Aanvragen

Aanvraag accreditatie bijscholing

Aanvragen

Downloads

EP-W-adviseur (basis en detail)
Eindtermen en toetsmatrijs InstallQ EP-W-adviseur
Download
Wakker Instructie voor examinatoren
Download
Vereisten examinatoren
Download
Verplichte bijscholing EP-W-adviseur (basis en detail)
Controlelijst eindtermen lesmateriaal verplichte bijscholing EP W en U
Download
Vereisten examinatoren
Download
Wakker instructie voor examinatoren
Download
Eindtermen en toetsmatrijs NTA 8800 basis en detail woningen/woongebouwen, versie 2.3
Download
Eindtermen bijscholing bepaling EP voor gebouwen NTA 8800 basis en detailopname versie 2024
Download
EP-U-adviseur (basis en detail)
Eindtermen en toetsmatrijs NTA 8800 basis en detail utiliteit, versie 2.1
Download
Wakker Instructie voor examinatoren
Download
Vereisten examinatoren
Download
Verplichte bijscholing EP-U-adviseur (basis en detail)
Vereisten examinatoren
Download
Wakker instructie voor examinatoren
Download
Eindtermen bijscholing bepaling EP voor gebouwen NTA 8800 basis en detailopname versie 2024
Download
Scorelijsten
Scorelijst accreditatie examen
Download
Scorelijst accreditatie opleiding
Download