Beschikbaar: definitieve Wijzigingsbladen bij BRL9500 W & U

Energieprestatie De definitieve Wijzigingsbladen bij de BRL-en 9500 Woningen en Utiliteit zijn vastgesteld en beschikbaar. De overheid verwijst naar deze Wijzigingsbladen en BRL-en van InstallQ. 

 
 


Reminder: bijscholing SignTechniek

Elektro & ICT Heeft u een erkenning Lichtreclame (EVI-L) van KvINL? Die erkenning komt op 1 januari 2024 te vervallen. Uw bestaande erkenning kunt u omzetten naar de nieuwe erkenning SignTechniek met het omzetformulier. Na een korte bijscholing bent u weer aantoonbaar deskundig in lichttechnieken.

 


 


Erkenning Metalen Dakbedekking en -gevelbekleding

Overige technieken De jaarlijkse technische kwaliteitscontrole van de erkenning Metalen Dakbedekking en – gevelbekleding op uitgevoerd werk, is aangepast naar één keer in vier jaar. Dit is voldoende voor deze erkenning, blijkt na technisch onderzoek en een enquête in de markt. 

 
 


Nationaal reparateursregister registreert ook InstallQ-erkenning

Elektro & ICT Heeft u een InstallQ-erkenning voor Reparatiebedrijven in Consumentenelektronica? Dan komt u automatisch in het Nationaal Reparateursregister. De erkenning wint in belangrijkheid, mede door de klimaatcrisis. Zo wordt door reparatie van elektronica bespaard op grondstof en energie. 

 


 


Ook CO-certificering is aan te tonen met Vakpaspoort

Gas & Verwarming Met het Vakpaspoort - een mobiele app - kunnen monteurs zich identificeren aan de deur. Zo kunnen monteurs met een CO-certificering snel het ‘CO-vrije bewijs’ laten zien.

 
 


Gratis autosticker

Alle vakgebieden Heeft u een erkenning of certificaat via InstallQ? vraag dan om een gratis autosticker bij het secretariaat van InstallQ. Met de autosticker maakt u op wegen en straten uw kwaliteit zichtbaar voor potentiële opdrachtgevers.

 


 


InstallQ-muurbord maakt uw kwaliteit aantoonbaar

Alle vakgebieden Het bezit van uw InstallQ-erkenning of certificering kunt u aantonen met een muurbord. Met het InstallQ-muurbord weten bezoekers direct dat u staat voor kwaliteit, zekerheid en veiligheid. 

 
 


Uitstel Wet kwaliteitsborging voor het bouwen

Alle vakgebieden De nieuwe ingangsdatum voor de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) en de Omgevingswet, is 1 januari 2024. De wetten krijgen inhoudelijk geen veranderingen. 

 
 
 
Contact met de redactie?
info@installq.nl
085 041 05 90
 


Wilt u geen nieuwsbrieven meer ontvangen van InstallQ? Klik hier voor uw afmelding.