CO-stelsel treedt op 1 april 2023 in werking

CO-certificering Het wettelijk CO-stelsel treedt op 1 april 2023 in werking in plaats van 1 januari 2023. Dit laat minister De Jonge (van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) weten aan de Tweede Kamer in een brief van 21 oktober. Wat draagt de minister als redenen aan? Enkele fragmenten uit de brief maken dit duidelijk.

 
 


CO-certificering: gevolgen voor uw InstallQ-erkenning al per 1 januari 2023

Omdat een erkenning door de nieuwe CO-wetgeving niet meer toereikend is om aan gastoestellen te mogen werken, komen al op 1 januari 2023 drie InstallQ-erkenningen te vervallen. Dit zijn: onderhoud gastoestellen (REGT), onderhoud verwarming- en warmtapwaterinstallaties (EVI-OVW), verwarmingsinstallaties (EVI-V). Deze drie erkenningsregelingen worden op 1 januari 2023 automatisch vervangen door de nieuwe erkenningsregeling Watervoerende Warmteafgiftesystemen, ténzij u als installatiebedrijf aangeeft uw erkenning te willen beëindigen.

 


 


Wilt u een certificaat voor BRL6000-25?

Om een certificaat te mogen voeren, behoort u te voldoen aan een aantal eisen. Die eisen zijn opgenomen in Beoordelingsrichtlijn (BRL) 6000-25. Bij de verplichte CO-certificering behoort ook de juiste meetapparatuur. InstallQ wijst u de weg naar de CO-certificering met een 9-stappenplan.

 
 


Lees de complete BRL6000-25 in ISSO Open

Alle beoordelingsrichtlijnen (BRL-en) en erkenningen van InstallQ kunt u kosteloos raadplegen in ISSO Open, waaronder dus ook de BRL6000-25 voor de CO-certificering. Zo heeft u direct een link naar de ISSO-publicaties die u nodig heeft voor de praktische uitvoering.

 
 
 
Contact met de redactie?
info@installq.nl
085 041 05 90
 


Wilt u geen nieuwsbrieven meer ontvangen van InstallQ? Klik hier voor uw afmelding.