Ter kritiek: BRL-en 9500 voor maatwerkadvies

Energieprestatie Tot en met 29 maart 2023 kunt u reageren op concept- Beoordelingsrichtlijnen 9500 voor het afgeven van een maatwerkadvies voor zowel Woningen en woongebouwen (W) als voor Utiliteitsgebouwen (U).

 
 


Bezoek (kosteloos) Solar Solution & Duurzaam Verwarmd

Alle vakgebieden Bezoek kosteloos (met uw collega’s) de vakbeurzen Solar Solutions & Duurzaam Verwarmd van 14 t/m 16 maart in Vijfhuizen. Met uw online registratie bespaart u op kosten en wachttijd van een toegangskaart.

 


 


Ter inzage: concept- Wijzigingsbladen rondom BRL9500

Energieprestatie Beschikbaar zijn de concept-Wijzigingsbladen op de BRL9500 W en -U en een overzichtsdocument met wijzigingen in de BRL’en. Ook de vijfde druk van ISSO-publicaties 75.1 en 82.1 zijn via OpenISSO.nl te raadplegen Op basis van deze (concept)documenten kunnen gecertificeerde energieadviseurs zich voorbereiden op de mogelijke inwerkingtreding per 1 juli 2023.

 
 


CO-certificering: wat zijn de gevolgen voor uw erkenning?

Gas & verwarming Per 1 april 2023 wordt de CO-certificering verplicht. Dit houdt in dat alle cv-monteurs en gastechnische installatiebedrijven bij bepaalde werkzaamheden wettelijk verplicht zijn om aan nieuwe kwaliteitseisen te voldoen. Deze nieuwe verplichting heeft gevolgen voor erkende bedrijven.

 


 


Beschikbaar: nieuwe erkenningsbewijzen 2023

Alle erkende vakgebieden In het portaal Mijn InstallQ kunnen erkenningshouders hun erkenningsbewijzen downloaden van 2023.

 
 


Reminder: installateursmiddag: ‘Woning van het gas af’

Alle erkende vakgebieden Vervangt u de energiebron aardgas voor elektrische energie, dan zijn de gevolgen behoorlijk. U hoort de oplossingen op de installateursmiddag. Alle bijeenkomsten in het land zijn van 13.30 tot 18.00 uur, inclusief een netwerkborrel. 

 
 
 
Contact met de redactie?
info@installq.nl
085 041 05 90
 


Wilt u geen nieuwsbrieven meer ontvangen van InstallQ? Klik hier voor uw afmelding.