Ter kritiek: BRL-en 9500 voor maatwerkadvies

28-02-2023

Ter kritiek: BRL-en 9500 voor maatwerkadvies

Tot en met woensdag 29 maart 2023 kunt u reageren op concepten van beoordelingsrichtlijnen (BRL-en) 9500 voor het afgeven van een maatwerkadvies voor woningen en woongebouwen (W) en utiliteitsgebouwen (U).

Specifiek
Uw bedrijf houdt zich bezig met het opstellen van energieprestatierapporten of maatwerkadvisering. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft aan het opstellen van energieprestatierapporten wettelijke eisen gesteld. Voor maatwerkadvisering komen nu geactualiseerde vrijwillige certificatieregelingen beschikbaar. Concepten van deze regelingen zijn onlangs door het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van InstallQ voorlopig vastgesteld. Deze worden nu voor een openbare kritiekronde aan de markt voorgelegd.

Concepten Beoordelingsrichtlijnen & kritiekformulieren

De kritiekformulieren kunt u sturen naar frances.vandenbergh@installq.nl

ISSO-publicaties 82.2 en 75.2
Om de context van de BRL-en te kunnen duiden zijn gedurende de kritiekperiode de ISSO-publicatie 82.2:2023 (aangewezen via de BRL95000-MWA-W) en de ISSO-publicatie 75.2:2023 (aangewezen via de BRL9500-MWA-U) te downloaden. Deze zijn inmiddels vastgesteld en maken geen onderdeel uit van de kritieklegging.


Vervolg
Na sluiting van de kritiekperiode worden de kritieken behandeld in de Technische Commissie en eventueel verwerkt. Daarna wordt de definitieve versie vastgesteld door het CCvD van InstallQ. Naar verwachting treden de BRL-en op 1 juli 2023 in werking. De vernieuwde BRL-en vervangen dan de Beoordelingsrichtlijnen BRL9500-02 en BRL9500-04. De verwachting is dat financierings- en subsidieregelingen gaan verwijzen naar deze geactualiseerde Beoordelingsrichtlijnen.

De BRL9500 MWA-W en MWA-U bevatten de inhoudelijke en proceseisen voor het maatwerkadvies. Voor de manier waarop adviseurs maatwerkadviezen kunnen maken, verwijzen de BRL-en naar nieuw ontwikkelde ISSO-publicaties 82.2 en 75.2 en de bestaande ISSO-publicaties 75.1 en 82.1 (5e druk).

Gevolgen huidige certificaathouders
EPA-adviseurs die gecertificeerd zijn voor de bestaande BRL-en BRL9500-02 en BRL9500-04 behoren vermoedelijk binnen een jaar na bindend verklaring van de herziene BRL-en te beschikken over een nieuw certificaat. Hierover neemt het CCvD van InstallQ nog een definitief besluit.

Verplicht examen
Adviseurs moeten aantoonbaar vakbekwaam zijn, is een van de eisen in de BRL-en. Vanaf 1 april is het mogelijk om opleiding tot EP-maatwerkadviseur te volgen (deze is toegankelijk voor iedere EP-adviseur). Een overzicht van opleiders vindt u op CentraalRegisterTechniek.nl. Adviseurs kunnen naar verwachting per 1 juni 2023 examen doen. Hiervoor moeten adviseurs slagen om maatwerkadviezen af te kunnen geven.

Nadere informatie
Mocht u naar aanleiding van de kritiekversies vragen hebben, dan kunt u die per e-mail stellen via frances.vandenbergh@installQ.nl

Meer weten?