Beschikbaar: concept-Wijzigingsbladen BRL9500 Woningbouw en -Utiliteitsbouw

31-12-2022

Beschikbaar: concept-Wijzigingsbladen BRL9500 Woningbouw en -Utiliteitsbouw

Per 1 juli 2023 zijn naar verwachting nieuwe Wijzigingsbladen van kracht op de Beoordelingsrichtlijnen 9500 Woningbouw en -Utiliteitsbouw (BRL9500 W en-U). Deze Wijzigingsbladen verwijzen naar nieuwe versies van de opnameprotocollen, ISSO-publicaties 82.1 voor Woningbouw en 75.1 voor Utiliteitsbouw, de NTA8800: 2023 en de op basis hiervan geattesteerde software.

In concept beschikbaar
Beschikbaar zijn de concept-Wijzigingsbladen, de Wijzigingsbladen op de opnameprotocollen en een overzichtsdocument met wijzigingen in de BRL’en. De documenten zijn te downloaden via www.installq.nl/brl en eind januari via Open ISSO. Op basis van deze (concept)documenten kunnen gecertificeerde energieadviseurs zich voorbereiden op de inwerkingtreding van de wijzigingen. In 2023 verschijnt een nieuwe integrale vijfde druk van de opnameprotocollen.

Voorbereiden op gewijzigde bepalingen
De concepten zijn al wel vastgesteld door het Centraal College van Deskundigen van InstallQ, maar doorlopen nog een procedure bij de Toelatingsorganisatie Kwaliteitsborging Bouw en de Raad voor Accreditatie. Zodra de documenten in wet- en regelgeving zijn aangewezen, behoren energieadviseurs aantoonbaar te kunnen werken volgens de nieuwste documenten en de nieuwste software. Hierop krijgen energieprestatieadviseurs controle tijdens de reguliere vervolgaudit.

Overzicht wijzigingen
De wijzigingen in de beoordelingsrichtlijnen betreffen vooral aanscherpingen en verduidelijkingen van de controlesystematiek en criteria die daarbij in de beoordelingsrichtlijnen gehanteerd worden. De wijzigingen in de opnameprotocollen zijn met name het gevolg van wijzigingen in de NTA8800 en door energieprestatieadviseurs gewenste verbeteringen.

Bijscholing 2023
Vanaf 1 januari 2023 kunnen energieprestatieadviseurs een bijscholing volgen bij een geaccrediteerde opleider, te vinden via www.centraalregistertechniek.nl. EP-adviseurs behoren bijscholing op uiterlijk 1 juli 2023 af ronden om vakbekwaam te blijven.

Meer informatie