Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen gaat ‘in tweeën’ van kracht

Alle vakgebieden Het in werking treden van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen (Wkb) gebeurt op twee momenten. Op 1 januari 2024 treedt de wet in werking voor nieuwbouw, maar pas vanaf 1 juli 2024 gaat de wet ook gelden bij verbouwactiviteiten.

 
 


In november 4 Installateursdagen over gasinstallaties

Gas Tijdens de vier installateursmiddagen in november behandelen we diverse actuele zaken rondom gasinstallaties. Denk aan normen en wetgeving, maar ook aspecten rondom de rookgasafvoerkanalen & subsidies.

 


 


Nog 1 Installateursdag over watertechnische installaties

Water Begin oktober organiseren we nog twee installateursdagen over watertechnische installaties. Wees er snel bij, en kom luisteren naar voordrachten over actuele zaken over normen, wetgeving & waterwerkbladen.

 
 


Serie van 4 Installateursdagen over elektrotechnische installaties

Elektro In oktober en november kunt u terecht bij een van de installateursdagen voor elektrotechnische installaties. Daar wordt u geïnformeerd over de actuele zaken rondom overspanningen en DC-lekstromen.

 


 


Nu beschikbaar: Controlezegels voor Controle CO en algemeen gebruik

Alle erkende vakgebieden Wanneer u als erkend installateur of bedrijf onderhoud aan gasverbrandingstoestellen verzorgt, kunt u dat aantonen met controlezegels. Op dit moment zijn de diverse controlezegels – die u kunt personaliseren met uw bedrijfsgegevens – via de site te bestellen.

 


 
 
Contact met de redactie?
info@installq.nl
085 041 05 90
 


Wilt u geen nieuwsbrieven meer ontvangen van InstallQ? Klik hier voor uw afmelding.