Nieuwe tarieven in 2023

Alle erkende vakgebieden Als installatiebedrijf betaalt u jaarlijks voor uw erkenning(en). De Certificerende Instelling (CI) doen een jaarlijkse afdracht aan InstallQ en ook de opleider betaalt jaarlijks voor een geaccepteerde vakopleiding en geaccrediteerde examens. Ondanks de hoge inflatie hebben we de tariefsverhoging voor erkenningen, certificatie, accreditatie en vakbladen kunnen beperken tot 2,5 procent. 

 
 


CO-certificering: gevolgen voor uw InstallQ-erkenning

Gas & Verwarming Vanaf 1 januari 2023 vervangt InstallQ de erkenningen: onderhoud gastoestellen (REGT), onderhoud verwarming- en warmtapwaterinstallaties (EVI-OVW) en verwarmingsinstallaties (EVI-V). Zonder uw tegenbericht krijgt u de nieuwe erkenningsregeling Watervoerende Warmteafgiftesystemen. 

 


 


Bezoek (kosteloos) Solar Solution & Duurzaam Verwarmd

Alle vakgebieden U en uw collega’s kunnen gratis toegang krijgen tot de vakbeurzen Solar Solutions & Duurzaam verwarmd (van 14 t/m 16 maart 2023). Met uw online registratie bespaart u op kosten en wachttijd van een toegangskaart.

 
 


Installateursmiddag: ‘Woning van het gas af’

Alle erkende vakgebieden Vervangt u de energiebron aardgas voor elektrische energie, dan zijn de gevolgen behoorlijk. U hoort de oplossingen op voorjaarsbijeenkomsten in het hele land.

 


 


BRL-en en InstallQ-erkenningen verkrijgbaar via ISSO Open

Alle vakgebieden Behalve de Beoordelingsrichtlijnen van InstallQ zijn voortaan ook onze erkenningen beschikbaar op het kennisplatform ISSO Open. Zo zijn de erkenningen direct gekoppeld aan relevante ISSO-kennis. 

 
 


De feestdagen & InstallQ

Alle vakgebieden InstallQ is vanwege de feestdagen gesloten in de week tussen Kerst en Oud & Nieuw (van vrijdag 23 tot en met vrijdag 30 december). Vanaf maandag 2 januari zijn we als gewoonlijk bereikbaar.

 
 
 
Contact met de redactie?
info@installq.nl
085 041 05 90
 


Wilt u geen nieuwsbrieven meer ontvangen van InstallQ? Klik hier voor uw afmelding.