Zonne-energie

Home » Opleidingen, examens & bijscholing » Zonne-energie

Uw vakgebied is zonne-energie

U wilt een accreditatie (erkenning) voor uw opleiding of examen op het vakgebied zonne-energie. Wat valt onder het vakgebied warmtepompen? En hoe vraag u de accreditatie bij ons aan?

Wat is zonne-energie?
Zonne-energie is energie opgewekt uit een duurzame bron: de zon. De energie van de zon wordt omgezet in energie. Bijvoorbeeld door de toepassing van zonnepanelen. De opgewekte elektriciteit is te gebruiken voor huishoudelijke apparatuur en voor combinaties met een andere duurzame bronnen, bijvoorbeeld een elektrische warmtepomp. Uw opleiding, examen of bijscholing behandelt de installatietechniek voor zonne-energie.

In 4 stappen naar uw accreditatie

  1. U controleert zelf uw examen, opleiding of bijscholing aan de hand van eindtermen en een controledocument. De eindtermen staan voor een bepaald kwaliteitsniveau. Hieraan moet uw examen, opleiding of bijscholing minimaal voldoen.
  2. Download onderaan deze pagina de eindtermen en het controledocument.
  3. Stuur het controledocument compleet ingevuld naar frances.vandenbergh@installQ.nl met het aanvraagformulier.
  4. Bewaar alle documenten op uw eigen computer.


Aanvragen
examen

Aanvragen

Aanvragen opleiding

Aanvragen

Aanvragen bijscholing

Aanvragen

Downloads

Basiscursus zonne-energiesystemen (RES)
Controledocument examen basiscursus zonne-energiesystemen
Download
Controledocument opleiding basiscursus zonne-energiesystemen
Download
Eindtermen basiscursus zonne-energiesystemen
Download
Duurzame daken
Controledocument examen duurzame daken
Download
Controledocument opleiding duurzame daken
Download
Eindtermen duurzame daken
Download
Deskundige zonnestroomsystemen (RES)
Controledocument examen deskundige zonnestroomsystemen
Download
Controledocument opleiding deskundige zonnestroomsystemen
Download
Deskundige zonnewarmtesystemen (RES)
Controledocument examen deskundige zonnewarmtesystemen
Download
Controledocument opleiding deskundige zonnewarmtesystemen
Download
CITTO ISSO eindtermen zonne-energiesystemen
Download
Uitvoering zonnestroomsystemen (RES)
CITTO ISSO Eindtermen zonne-energiesystemen
Download
Controledocument examen uitvoering zonnestroomsystemen
Download
Controledocument opleiding uitvoering zonnestroomsystemen
Download
Eindtermen uitvoering zonnestroomsystemen
Download
Uitvoering zonnewarmtesystemen (RES)
Controledocument examen uitvoering zonnewarmtesystemen
Download
Controledocument opleiding uitvoering zonnewarmtesystemen
Download
Eindtermen uitvoering zonnewarmtesystemen
Download
Montage zonne-energiesystemen op daken (RES)
Controledocument examen montage zonne-energiesystemen op daken
Download
Controledocument opleiding montage zonne-energiesystemen op daken
Download
Eindtermen montage zonne-energiesystemen op daken
Download
Scorelijsten
Scorelijst accreditatie examen
Download
Scorelijst accreditatie opleiding
Download