Zoeken


Installateur

U bent vakbekwaam. Veilig, deskundig en met (actuele) kennis van zaken voert u opdrachten uit. Daar kan elke opdrachtgev

Opdrachtgever

U zoekt een installateur die aantoonbaar vakwerk levert. Of u wilt een energielabel dat voldoet aan de wet. U vindt de j

Stakeholder

Als overheid, woningcorporatie of verzekeraar zoekt u naar een installatiebedrijf of adviseur die aantoonbaar goed werk

Consument

U zoekt een installateur die aantoonbaar vakwerk levert. Of u wilt een energielabel dat voldoet aan de wet. U vindt de j

Opleider/Examinator

Uw kennisaanbod of examen heeft kwaliteit. Daar kan de cursist op vertrouwen. Uw bewijs is een accreditatie van InstallQ

Cursist

U bent op zoek naar een opleiding, examen of bijscholing die kwaliteit biedt. Zekerheid in kwaliteit bieden examens en k

Erkend/gecertificeerd ondernemer

U heeft een erkenning van InstallQ. Of u heeft een certificaat behaald via een Certificerende Instantie (CI). Kortom: u

Bio-energie


Noodverlichting


Bodemenergie


Warmtepompen


Zonne-energie


home

Mijn vakgebied

home

/files/gas-installateur-shutterstock_207837970.jpg

home

InstallQ

home

Centraal loket voor kwaliteitsregelingen

home

Veilige installaties van goede kwaliteit voor heel Nederland: dat is het doel van de onafhankelijke stichting InstallQ.

home

Breed draagvlak InstallQ - ontstaan uit een fusie tussen Sterkin en KvINL - is de meest toonaangevende kwaliteitsorgani

home

/files/erkennen/checklist_grijs_vierkant.jpg

home

Erkennen

home

/files/certificeren/hand_in_ok_sign_zw.jpg

home

Certificeren

home

/files/accrediteren/approved_grijs-vierkant.jpg

home

Accrediteren

home

Opleidingen, examens & bijscholing

home

Veilige installaties van goede kwaliteit voor heel Nederland: daaraan werkt InstallQ met kwaliteitsregelingen

home

/files/homepage/groningen_grijs_smal.jpg

Nieuws

Nieuws

Nieuws

Intro

Nieuws

Vakbladen & E-vaknieuws

Nieuws

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Maecenas varius tortor nibh, sit amet tempor nibh finibus et. A

Nieuws

/files/nieuwsberichten/cup-3488805_1280.jpg

Mijn installQ

Mijn InstallQ

Mijn installQ

InstallQ portaal

Mijn installQ

Welkom op het InstallQ portaal. U kunt momenteel alleen inloggen met uw klantnummer. Erkenningsnummers kunnen niet meer

Mijn installQ

/files/energie-milieu/istock-529159969.jpg

Over InstallQ

/files/homepage/groningen_grijs_smal.jpg

Over InstallQ

Over InstallQ

Over InstallQ


Over InstallQ

Wie zijn wij

Over InstallQ

Veilige installaties van goede kwaliteit: dat is het doel van de onafhankelijke stichting InstallQ. Dat doet InstallQ me

Over InstallQ

Eén loketInstallQ is hèt loket voor erkenning, certificering en accreditatie. Wij erkennen en accrediteren

Over InstallQ

/files/medewerkers_installq.jpg

Over InstallQ


Over InstallQ

Wat doen wij

Over InstallQ

Wij ontwikkelen, beheren en onderhouden erkennings- en certificeringsregelingen, met name gericht op de installatiesec

Certificeren

Certificeren

Certificeren

Certificering op uw vakgebied

Certificeren

Verschillen tussen certificeren en erkennen Certificeren gaat een stap verder dan erkennen. Een certificaat speelt m

Certificeren

Voordelen van registratie bij InstallQ

Certificeren

/files/gas_verwarming/plumbing-840835_640.jpg

Certificeren

/files/certificeren/hand_in_ok_sign_zw.jpg

home

/files/classroom-zwartwit.jpg

Contact


Contact


Contact

Vestigingen

Contact

/files/locaties/iq_zoetermeer.png

Team

Even voorstellen

Team

Bureau

Team

Het team van InstallQ bestaat uit twee directeuren, vier medewerkers op het secretariaat, drie medewerkers in de buitend

Team

/files/nieuwsberichten/medewerkers_installq_5.jpg

Opleidingen, examens & bijscholing

Opleidingen, examens & bijscholing

Opleidingen, examens & bijscholing

/files/aan-het-leren-aan-het-studeren-aantekeningen-7102.jpg

Opleidingen, examens & bijscholing

Accreditatie van opleiding, examen of bijscholing

Opleidingen, examens & bijscholing

Uw kennisaanbod over installatietechniek biedt kwaliteit. Daar kan de cursist op vertrouwen. Uw bewijs is een accreditat

Opleidingen, examens & bijscholing

/files/aan-het-leren-aan-het-studeren-aantekeningen-7102.jpg

Voorwaarden

/files/energie-milieu/116486538_m.jpg

Voorwaarden

Voorwaarden

Voorwaarden

Auteursrecht Alle content op deze website is auteursrechtelijk beschermd. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemmin

FAQ

/files/magnifying-glass-450690_1280.jpg

FAQ

FAQ

FAQ

Vind hier veelgestelde vragen en antwoorden. Heeft u een andere vraag? Neem dan contact met ons op via info@installq.nl.

Privacy

/files/energie-milieu/power-poles-503935_1280.jpg

Privacy

Privacy statement

Privacy

1.     AlgemeenIn dit privacy statement is te lezen welke persoonsgegevens InstallQ van u verwerkt e

Opleidingen, examens & bijscholing

Vermelding openbaar kwaliteitsregisterEenmaal geacrediteerde opleidingen, examens of bijscholing kunt u vinden in het op

Opleidingen, examens & bijscholing


Opleidingen, examens & bijscholing

Wat betekent een accreditatie door InstallQ? Een InstallQ-accreditatie leidt tot een gerechtvaardigd vertrouwen in he

Opleidingen, examens & bijscholing

Opleidingen in duurzame energieInstallQ is door de overheid aangewezen als accreditatieinstelling van opleidingen en exa

Accrediteren

/files/accrediteren/approved_grijs-vierkant.jpg

Accrediteren

Accrediteren

Accrediteren

Wat is accrediteren?

Accrediteren

Met een accreditatie heeft u een sterke troef in handen. Uw kennisaanbod of examen biedt kwaliteit. Daar kan de cursist

Accrediteren

Opleiding, examens & bijscholing

Accrediteren

/files/classroom-zwartwit.jpg

Erkennen

Erkennen

Erkennen

Een erkenning op uw vakgebied

Erkennen

Wat is het verschil tussen erkennen en certificeren? Een erkenning is minder kostbaar dan een certificaat en komt het

Erkennen

Voordelen van registratie bij InstallQ

Erkennen

/files/gas_verwarming/plumbing-840835_640.jpg

Voordelen

/files/magnifying-glass-450690_1280.jpg

Voordelen

Voordelen InstallQ

Voordelen


Voordelen

Voordelen van een erkenning of certificering via InstallQ

Voordelen

Met een erkenning of certificering kunt u zich onderscheiden in de markt. U bent aantoonbaar vakbekwaam met een lande

Voordelen

U ontvangt inspectierapporten en vaktechnische checklijsten.Regelmatig kunt u tegen kostprijs regionale voorlichtingsb

Voordelen

/files/over_installq/discount_1.jpg

Voordelen


Voordelen

Kortingen via InstallQ

Voordelen

Bepaalde technische kennis of hulpmiddelen bevorderen de kwaliteit van installatietechniek. Met kennisinstellingen of le

Agenda

/files/paper-3141341_1280.jpg

Agenda

Agenda

Erkennen

/voordelen

Erkennen

Lees meer

Certificeren

/voordelen

Certificeren

Lees meer

Bestuur en partners

/files/analyzing-3385076_1280.jpg

Bestuur en partners

Commissies & Partners

Bestuur en partners


Bestuur en partners

Samenstelling commissies en partners

Bestuur en partners

Raad voor de AccreditatieAls schemabeheerder wordt InstallQ jaarlijks gecontroleerd door de Raad voor Accreditatie (RvA)

Bestuur en partners

Oproep commissieleden COECOok uw organisatie kan deelnemen aan de COEC. Heeft u belangstelling? Stuur een e-mal naar inf

Inspecties door InstallQ

/files/inspecties/quality_control_1.jpg

Inspecties door InstallQ

Bedrijfsbezoek & Kwaliteitscontrole

Inspecties door InstallQ


Inspecties door InstallQ

Bedrijfsbezoek & Kwaliteitscontrole bij een erkenning

Inspecties door InstallQ

Is uw bedrijf erkend bij InstallQ, dan kunt u te maken krijgen met controles. We gaan dan na of uw bedrijf nog steeds vo

Inspecties door InstallQ

Oordeel inspectiebedrijfKrijgt u bij een eerste inspectie een goede beoordeling, dan krijgt u de erkenning. Heeft u een

Uit de praktijk

Uit de praktijk

Vakbladen

/files/nieuwsberichten/cover_vakwijzer.jpg

Vakbladen

Vakbladen

Vakbladen


Vakbladen

Gratis vakblad met een erkenning van InstallQ

Vakbladen

Bent u erkend op het vakgebied gas, water of stroom? Dan krijgt u een gratis abonnement op het blad dat bij uw vakgebied

Vakbladen

Aanvraag vakblad InstallQ Ik bestel een (extra) abonnement op Stroomlijn, Gaswijs of Waterdruk. Voor dit (extra) abonnem

E-vaknieuws

/files/aan-het-leren-aan-het-studeren-aantekeningen-7102.jpg

E-vaknieuws

E-Vaknieuws

E-vaknieuws


E-vaknieuws

Aanmelden E-Vaknieuws

E-vaknieuws

Met het E-Vaknieuws blijft u op de hoogte van actuele onderwerpen rondom regelingen, beoordelingsrichtlijnen, installate

Erkennen

/files/erkennen/checklist_1.jpg

BRL

/files/energie-milieu/116486538_m.jpg

BRL

Kies de Beoordelingsrichtlijn (BRL) op uw vakgebied

Erkennen

Welke vakgebieden kan InstallQ erkennen?InstallQ erkent en beheert de volgende erkenningsregelingen: watertechnische

Certificeren

Over welke certificeringsregelingen informeren wij?InstallQ is schemabeheerder van certificeringsregelingen op het gebie

Accrediteren

Accreditatie van uw opleiding, examen of bijscholingWelke opleidingen, examens of bijscholing komen voor accreditatie in

Contact

info@installQ.nlPostbus 71032701 AC Zoetermeer    079 321 79 93 (Zoetermeer)055 744 00 25 (Apeldoorn)

Contact

Vind hier medewerkers, directie en bestuursleden

BRL

Voldoet u aan alle eisen in de BRL, dan voldoet u in principe aan de voorwaarden voor certificering.

Zegelrecht

/files/afbeeldingen/zegel_2.png

Zegelrecht

Aanvraag zegelrecht

Zegelrecht

Het zegelrecht is bedoeld voor het veilig werken aan (huis)installaties met een hoofdzekering tot en met 3x80 Ampè

Klachtenprocedures

/files/energie-milieu/wind-farm-1747331_1280.jpg

Klachtenprocedures

Klachtenprocedures

Klachtenprocedures

Met een erkenning of certificering van InstallQ toont de installateur/het installatiebedrijf aan in voldoende mate te be

Team

Even voorstellen

Team

Bestuur

Team

Het bestuur van InstallQ is toezichthouder op het beleid van InstallQ. Zij ziet toe op de uitvoeringen van afspraken en

Uit de praktijk

/files/homepage/groningen_grijs_smal.jpg

Mijn installQ

Veilige installaties van goede kwaliteit voor heel Nederland: daaraan werkt InstallQ met kwaliteitsregelingen

Mijn installQ

/files/homepage/groningen_grijs_smal.jpg

Huishoudelijk reglement

/files/agent-3845505_1280.jpg

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement

Stichting InstallQ                 

Vakbladen

/files/formulieren/covers.png

E-vaknieuws

/files/newsletter.jpg

Kostenoverzicht

/files/wat_doen_wij.jpg

Kostenoverzicht

Tarieven InstallQ 2020

Kostenoverzicht

Tarieven vastgesteld door het bestuur van InstallQ op 20 november 2019

Kostenoverzicht

Tarieven 2020 (excl. btw)

Kostenoverzicht

Erkenningen voor erkende bedrijven/installateurs Certificaten voor gecertificeerde bedrijven/installateurs Tarieven

Kostenoverzicht

2.2 BRL 9500: tarief voor af te geven en afgegeven certificatenDe afdracht aan Stichting InstallQ per af te geven of afg

Kostenoverzicht


Kostenoverzicht


Kostenoverzicht

4. OVERIGE TARIEFSTELLINGEN Tarieven voor keurmerken verband houdende met door InstallQ beheerde certificatie schema&rsq

home

/files/walking_fingers.jpg

home

EVC-traject

EVC

/files/walking_fingers.jpg

EVC

Erkenning van eerder Verworven Competenties (EVC)

EVC

Erkenning op basis van ervaring

EVC

Bent u al jarenlang een zeer bekwaam installateur, maar heeft u geen diploma? Misschien komt u dan in aanmerking voor de

EVC

Waar vindt u EVC-aanbieders?Een EVC is alleen geldig als u die heeft behaald bij een geaccrediteerde (erkende) EVC-aanbi

EVC

Vind uw geaccrediteerde EVC-aanbieder

EVC

https://www.ervaringscertificaat.nl/evc/aanbieders

EVC

Ga naar het Nationaal Kenniscentrum EVC

EVC

/files/aan-het-leren-aan-het-studeren-aantekeningen-7102.jpg

Kostenoverzicht


Kostenoverzicht


Kostenoverzicht

6. VAKBLADENVakwijzer, relatiemagazine InstallQVakwijzer gratis voor ingeschreven bedrijven, geen abonnementskosten.Vakb

Zoeken

/files/aan-het-leren-aan-het-studeren-aantekeningen-7102.jpg

Zoeken

Zoeken

College van Deskundigen

/files/aan-het-leren-aan-het-studeren-aantekeningen-7102.jpg

College van Deskundigen

College van Deskundigen

College van Deskundigen


College van Deskundigen

Centraal College van Deskundigen (CCvD)

College van Deskundigen

Het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van InstallQ beheert en bepaalt de inhoud van certificatieregelingen en de B

College van Deskundigen

Per 1 januari 2019 bestaat het Centraal College van Deskundigen (CCvD) van InstallQ uit de volgende leden: A.C. de Geus

E-vaknieuws

Afmelden?Onderaan de e-mail van een E-Vaknieuws staat een link om af te melden.

Klachtenprocedures

De beste weg Klachtenprocedure InstallQ Klacht over een InstallQ-erkend bedrijf, aangesloten bij Techniek Nederland

Klachtenprocedures

Zorg ervoor uw communicatie met de klant goed te archiveren. Trek lering uit klachten en fouten van uw opdrachtgever/con

Erkenen-vakgebieden

/files/erkennen/checklist-kleur_1000x666.jpg

Erkenen-vakgebieden

Erkennen - Kies uw vakgebied

Erkenen-vakgebieden


Erkenen-vakgebieden


Erkenen-vakgebieden


Erkenen-vakgebieden


Erkenen-vakgebieden


Erkenen-vakgebieden


Erkenen-vakgebieden


Certificeren - Vakgebieden

/files/certificeren/certifiseren-kleur_1000x666.jpg

Certificeren - Vakgebieden

Certificeren | Vakgebieden

Certificeren

Het is u of uw bedrijf wettelijk toegestaan om op een bepaald vakgebied werk uit te voeren. Veilig, deskundig en met act

Erkennen

U bent als installateur of installatiebedrijf vakbekwaam. Veilig, deskundig en met actuele kennis van zaken voert u opdr

Gas & Verwarming


Elektro & ICT


Water


Inspectie & Controle


Energie & Milieu


Luchtbehandeling & Koeltechniek


Overige technieken


Watertechnische installaties

Voor het vakgebied Watertechnische Installaties is een erkenningsregeling van toepassing. Een erkenning voor deze discip

Riolerings- installaties


Legionellapreventie


Verwarmings- installaties


Onderhoud gastoestellen


Onderhoud verwarmings- en warmtapwaterinstallaties


Gastechnische installaties


Bliksembeveiliging


Beveiligings- installaties en -functies


Elektrotechniek


Lichtreclame


Zonnestroom- installaties / PV


Installatie-inspectie


Installatietechniek


Energieprestatie- advisering


Energiediagnose -referentie

Methoden voor het berekenen van het energiegebruik van gebouwen en de energetische en financiele gevolgen van energiebes

Warmtepomp: bovengronds


Zonthermische installaties


Tuinbouw


Metalen dakbedekking


Langer zelfstandig thuis wonen


Energieprestatieadvisering

Interpretatie- en wijzigingsbesluiten BRL9500 CCvD 14 februari 2020 (actueel) Interpretatie- en wijzigingsbesluiten B

Energie-index, bestaande woningen

Interpretatie- en wijzigingsbesluiten BRL9500 CCvD 14 februari 2020 (actueel) Interpretatie- en wijzigingsbesluiten

Legionellapreventie-advies voor collectieve leidingwaterinstallaties

ISSO-publicatie 55.1 Handleiding Legionellapreventie in leidingwater 2012 + erratum ISSO-publicatie 55.2 Ha

Ontwerpen, leveren en installeren van bliksembeveiligingsinstallaties

Model-kwaliteitshandboek Bliksembeveiliging, versie juni 2016

Ontwerpen, leveren, installeren en onderhouden van beveiligingsinstallaties en beveiligingsfuncties

Wet PBR (inclusief eisen Alarminstallateur) Verbeterde Risicoklassenindeling (VKRI)

EPA-maatwerkadvies bestaande woningen en woongebouwen

Interpretatie- en wijzigingsbesluiten BRL9500 CCvD 14 februari 2020 (actueel) Interpretatie- en wijzigingsbesluiten

Energielabel bestaande utiliteitsgebouwen, basismethode

Interpretatie- en wijzigingsbesluiten BRL9500 CCvD 14 februari 2020 (actueel) Interpretatie- en wijzigingsbesluiten

EPA-maatwerkadvies bestaande utiliteitsgebouwen

Interpretatie- en wijzigingsbesluiten BRL9500 CCvD 14 februari 2020 (actueel) Interpretatie- en wijzigingsbesluiten

Rapport Netto Warmtevraag Woningen en Woongebouwen

Interpretatie- en wijzigingsbesluiten BRL9500 CCvD 14 februari 2020 (actueel) Interpretatie- en wijzigingsbesluiten

Energielabel utiliteitsgebouwen, detailmethode

Interpretatie- en wijzigingsbesluiten BRL9500 CCvD 14 febr. 2020 (actueel) Interpretatie- en wijzigingsbesluiten BR

Methoden voor het berekenen van het energiegebruik van gebouwen op basis van de EDR

Overzicht wijzigingsbesluiten CCvD BRL9500.pdf Overzicht Energie-index BRL9500-01.pdf Overzicht van geattesteer

Beoordelen van ventilatievoorzieningen voor woningen, scholen en kinderdagverblijven


Ontwerpen en bouwen van tuinbouwkasconstructies en installaties

ISSO-publicatie 86 ISSO-publicatie 87 ISSO-publicatie 88

Kwaliteitssysteem voor het vervaardigen en leveren van systemen, componenten en installaties voor de kassenbouwsector

ISSO-publicatie 86 ISSO-publicatie 87 ISSO-publicatie 88

Ontwerpen, installeren en beheren van installaties

Model-kwaliteitshandboek BRL6000, versie mei 2016

Ontwerpen en installeren van installaties

Model-kwaliteitshandboek BRL6000, versie mei 2016 (in Word)

Ontwerpen en installeren van elektrotechnische installaties van individuele woningen

Lijst aandachtspunten Model-kwaliteitshandboek BRL6000, versie mei 2016

Ontwerpen en installeren van middelgrote elektrotechnische installaties (tm 3 x 80A, van bouwwerken, anders dan individuele woningen)

Lijst aandachtspunten Model-kwaliteitshandboek BRL6000, versie mei 2016

Ontwerpen en installeren van grote elektrotechnische installaties (va 3 x 80 A) van bouwwerken, anders dan individuele woningen

Lijst aandachtspunten Model-kwaliteitshandboek BRL6000, versie mei 2016

Ontwerpen en installeren van gasinstallaties en installeren van gasverbrandingstoestellen (<130 kW) van individuele woningen

Lijst aandachtspunten Model-kwaliteitshandboek BRL6000, versie mei 2016

Ontwerpen en installeren van middelgrote gasinstallaties (< 0,5 mbar tm G16) en installeren van gasverbrandingstoestellen van bouwwerken, anders dan individuele woningen

Lijst aandachtspunten Model-kwaliteitshandboek BRL6000, versie mei 2016

Ontwerpen en installeren van grote gasinstallaties (< 100 maar en > G16) en installeren van gasverbrandingstoestellen van bouwwerken, anders dan individuele woningen

Lijst aandachtspunten Model-kwaliteitshandboek BRL6000, versie mei 2016

Ontwerpen en installeren van leidingwaterinstallaties van individuele woningen

Lijst aandachtspunten Model-kwaliteitshandboek BRL6000, versie mei 2016

Ontwerpen en installeren van leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele woningen

Lijst aandachtspunten Model-kwaliteitshandboek BRL6000, versie mei 2016

Beheren en onderhouden van leidingwaterinstallaties van bouwwerken, anders dan individuele woningen

Model-kwaliteitshandboek BRL6000, versie mei 2016

Ontwerpen en installeren van ventilatievoorzieningen van woningen, basisscholen en kinderopvang

Model-kwaliteitshandboek BRL6000, versie mei 2016

Onderhoud van gasverbrandingstoestellen < 100 kW

Model-kwaliteitshandboek BRL6000, versie mei 2016

Ontwerpen, installeren en beheren van energiecentrales van bodemenergiesystemen

Interpretatiebesluit CCvD diploma-eis

Ontwerpen en installeren van energiecentrales van bodemenergiesystemen en het beheren van bodemenergiesystemen

Wettelijke regels voor Bodemenergiesystemen Schema besluiten m.b.t. bodemenergiesystemen Model-kwaliteitshandboek BR

Ontwerpen, installeren en beheren van met biomassa gestookte verbrandingtoestellen (< 5000 kW)

Model-kwaliteitshandboek BRL6000, versie mei 2016